Гоц , Л. С. (2022). ТРАНСГУМАНІЗМ У СИНХРОННО-ДІАХРОННОМУ ВИМІРІ КУЛЬТУРИ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ, ТИПОЛОГІЯ І ПЕРІОДИЗАЦІЯ. Питання культурології, (39), 10–20. https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256888