Гоц , Л. С. (2022) «ТРАНСГУМАНІЗМ У СИНХРОННО-ДІАХРОННОМУ ВИМІРІ КУЛЬТУРИ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ, ТИПОЛОГІЯ І ПЕРІОДИЗАЦІЯ», Питання культурології, (39), с. 10–20. doi: 10.31866/2410-1311.39.2022.256888.