Гоц , Л. С. «ТРАНСГУМАНІЗМ У СИНХРОННО-ДІАХРОННОМУ ВИМІРІ КУЛЬТУРИ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ, ТИПОЛОГІЯ І ПЕРІОДИЗАЦІЯ». Питання культурології, вип. 39, Березень 2022, с. 10-20, doi:10.31866/2410-1311.39.2022.256888.