Про журнал

обкладинка

Назва: «Питання культурології»

Рік заснування: 2003

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 24362-14202 ПР від 03.03.2020 р.

ISSN 2410-1176 (Print), ISSN 2616-4183 (Online).

Періодичність – двічі на рік

Мова видання: українська, англійська

Галузь та проблематика

Рецензоване наукове періодичне видання «Питання культурології» – це видання у галузі культурології, яке виходить з 2003 року, і висвітлює актуальні питання теорії та історії української і світової культури, теоретичні та творчі проблеми розвитку культури і мистецтва у сучасних умовах. Видання розраховане на фахівців галузі культури і мистецтва, науково-педагогічних працівників, науковців, здобувачів вищої освіти.

У журналі публікуються дослідницькі та оглядові наукові статті з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; вивчення і збереження культурної спадщини; музеєзнавство та пам’яткознавство; філософія культури; лінгвокультурологія; культура повсякденності; масова культура; соціокультурна діяльність і т.п.. українською та англійською мовами

Основні рубрики:

  • Теорія та історія культури
  • Культурно-мистецькі та освітні практики

Експертне оцінювання

Журнал «Питання культурології» приймає до розгляду актуальні статті, які відповідають вимогам до наукових публікацій і які не публікувалися раніше в інших друкованих (електронних) виданнях. Оприлюднені результати дослідження сприяють розвитку знань у галузі культурології та\або пропонують нові ідеї, чітко представлені та аргументовані.

Процес рецензування

Для забезпечення високого наукового рівня журналу подані рукописи проходять процес експертного оцінювання.

Усі рукописи спочатку переглядає головний редактор, щоб оцінити їхню відповідність тематиці журналу.

Редакційна колегія має право відхилити рукопис на етапі попереднього розгляду, якщо його зміст не відповідає тематиці й науковому напряму журналу, а також не дотримано вимог до структури та технічного оформлення.

З метою максимально об’єктивного експертного оцінювання змісту поданих рукописів і відбору найбільш актуальних, оригінальних матеріалів передбачено «сліпе» рецензування рукописів.

Подані рукописи оцінюють за актуальністю, теоретико-методологічним рівнем, науковою новизною та практичним значенням результатів дослідження щонайменше два незалежні рецензенти – експерти з відповідних галузей, призначені рішенням редакційної колегії.

Процес рецензування триває від 14 до 28 днів.

Рецензія містить рекомендації для покращення рівня рукопису та висновок щодо публікації.

Форма рецензії (відкрити/завантажити).

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення:

  • прийняти рукопис до друку;
  • повернути рукопис автору на доопрацювання з урахуванням рекомендацій рецензентів;
  • відмовити в прийнятті рукопису до друку.

Після експертного оцінювання автор електронною поштою отримує звіт від редакції, що містить відгуки, коментарі та рекомендації рецензентів.

У разі необхідності внесення коректив редакція повертає рукопис автору на доопрацювання. Виправлений рукопис повторно оцінює той же рецензент.

Повідомлення про відхилення рукопису після експертного оцінювання редакція надсилає автору електронною поштою.

Усі рішення щодо публікації ухвалює головний редактор на підставі висновків рецензентів. Прийняттям рукопису до публікації є дата отримання позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо його опублікування.

Редакція залишає за собою право відхилити статтю у разі:

  • виявлення запозичення (плагіату),
  • невідповідності статті тематиці журналу,
  • наявності негативного висновку рецензента,
  • відмови автора врахувати рекомендації рецензентів.

У разі незгоди з висновком рецензента автор рукопису має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин рукопис розглядає робоча група редакційної колегії. Редакційна колегія може направити рукопис на повторне рецензування іншому експертові.

Рукописи, які отримали позитивні висновки експертів, передають на літературне й технічне редагування.

Перед публікацією відредаговані рукописи остаточно узгоджують з автором.

У поточному випуску може публікуватися не більше ніж одна стаття одного автора.

Експертне оцінювання проводять конфіденційно. Рецензенти отримують статтю без відомостей про автора, а автору не повідомляють прізвища рецензентів.

Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису, нікому, крім авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише в разі заяви про недостовірність чи фальсифікацію матеріалів. У всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Взаємодія між автором і рецензентами відбувається через редакцію видання або за допомогою видавничої платформи OJS (Open Journal Systems).

Публікацію поточного випуску журналу «Питання культурології» здійснюють на підставі рекомендації Вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв, зафіксованої в протоколі.

Публікаційна етика

Редакційна колегія збірника наукових праць «Питання культурології» дотримується вимог Комітету з етики публікацій Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org)

Плата за публікацію і обробку статей

Редагування та публікацію статей у збірнику наукових праць «Питання культурології» виконують на безоплатній основі. Публікація в збірнику не передбачає виплати авторських гонорарів.

Політика відкритого доступу

Видання є журналом відкритого доступу Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

Усі матеріали підлягають поширенню на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Користувачі можуть вільно переглядати, читати, завантажувати статті з науковою та навчальною метою; поширювати їх, обов’язково зазначаючи авторство.

Автор опублікованої статті має право поширювати інформацію про неї та розміщувати посилання в електронному репозитарії закладу вищої освіти/установи.

Повнотекстовий доступ до наукових статей представлено на офіційному сайті періодичного видання у розділі «Архіви» та на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України.

Політика щодо плагіату

Усі рукописи, подані для публікації у збірнику наукових праць «Питання культурології», проходять перевірку на наявність запозичень і плагіату за допомогою онлайн-сервісу «UNICHECK» та сервісу Strike Plagiatism.

Ознайомтесь із Настановами для авторів, щоб правильно подати вашу статтю.