Питання культурології

У "Питаннях культурології" висвітлюються актуальні питання теорії та історії української  і світової культури. «Питання культурології» є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкого загалу читачів

«Питання культурології» публікує статті, що стосуються різних культур, у вигляді оригінальних дослідницьких статей з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; вивчення і збереження культурної спадщини; музейні дослідження; філософія культури; лінгвокультурологія; методи дослідження культури; культура та релігія; культурно-дозвіллєвої діяльністі; культура як цінність та феномен буття; аналітика сучасних культурологічних дискурсів та ін.

Збірник «Питання культурології» Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 р. затверджено як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7951 Серія КВ від 06.10.2003.

ISSN: 2410-1311 (Print), ISSN: 2616-4264 (Online)

Рік заснування: 2003
Періодичність друку – 1 раз на рік (грудень)
Мова: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник : Київський національний університет культури і мистецтв
Адреса засновника: вул. Є. Коновальця, 36, м. Київ, Україна, 01133
Адреса редакційної колегії: Наукова бібліотека, вул. Є. Коновальця, 36, каб. 1, м. Київ, Україна, 01133
Голова редакційної ради: Михайло Поплавський – д-р пед. наук, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).
Головний редактор: Ірина Петрова – д-р культурології, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).
Відповідальний секретар: Оксана Білецька – канд. культурології, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).
E-mail: issues.culture@knukim.edu.ua
Телефон: +38 (044) 529-61-38

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.

"Питання культурології" відображається в наступних базах: DOAJ, Index Copernicus, ResearchBib, Scilit, SIS, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


Питання культурології