Про журнал

У «Питаннях культурології» висвітлюються актуальні питання теорії та історії української і світової культури. «Питання культурології» є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкого загалу читачів

«Питання культурології» публікує статті, що стосуються різних культур, у вигляді оригінальних дослідницьких статей з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; вивчення і збереження культурної спадщини; музейні дослідження; філософія культури; лінгвокультурологія; методи дослідження культури; культура та релігія; культурно-дозвіллєвої діяльністі; культура як цінність та феномен буття; аналітика сучасних культурологічних дискурсів та ін.

Збірник «Питання культурології» Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 р затверджено як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 24.09.2020 року № 1188 за спеціальністю 034 «Культурологія».

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7951 Серія КВ від 06.10.2003.

ISSN: 2410-1311 (Print), ISSN: 2616-4264 (Online)

Рік заснування: 2003

Періодичність друку – 2 рази на рік (квітень, жовтень)

Мова: українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Адреса засновника: вул. Є. Коновальця, 36, м. Київ, Україна, 01133

Адреса редакційної колегії: Наукова бібліотека, вул. Є. Коновальця, 36, каб. 1, м. Київ, Україна, 01133

Головний редактор: Михайло Поплавський – д-р пед. н., проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).

Заступник головного редактора: Юрій Горбань — канд. культурології, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).

Відповідальний секретар: Валерій Кушнарьов – канд. культурології, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).

E-mail: issues.culture@knukim.edu.ua

Телефон: +38 (044) 529-61-38

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.

«Питання культурології» відображається в таких базах даних:
BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Scholar, Index Copernicus, Journal Factor, MIAR, ResearchBib, ResearchGate, Scilit, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Поточний номер

№ 40 (2022)
Опубліковано: 2022-12-21

Весь випуск

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ

Переглянути всі випуски