Про журнал

Збірник наукових праць «Питання культурології» – наукове періодичне видання Київського національного університету культури і мистецтв, яке висвітлює актуальні питання теорії та історії української і світової культури.

Засноване у 2003 році, видання пропонує форум для широкої аудиторії вчених, практиків зі всього світу. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, здобувачів вищої освіти.

Тематика видання охоплює історію, теорію, практику української та зарубіжної культури, вивчення і збереження культурної спадщини; музейні дослідження; філософію культури; лінгвокультурологію, методи дослідження культури; культуру та релігію; культурно-дозвіллєву діяльність; культуру як цінність та феномен буття; аналітику сучасних культурологічних дискурсів та ін.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказа МОН України від 24.09.2020 року № 1188 за спеціальністю 034 «Культурологія». У ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора, кандидата наук, ступеня доктора філософії та вчених звань доцента, професора.

Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 24362-14202 ПР від 03.03.2020 р.

ISSN: 2410-1311 (Print), ISSN: 2616-4264 (Online)

Рік заснування: 2003

Періодичність друку – 2 рази на рік

Мова: українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Адреса засновника: вул. Є. Коновальця, 36, м. Київ, Україна, 01133

Адреса редакційної колегії: Наукова бібліотека, вул. Є. Коновальця, 36, каб. 1, м. Київ, Україна, 01133

Головний редактор: Михайло Поплавський – доктор педагогічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).

Заступник головного редактора: Юрій Горбань — кандидат культурології, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).

Відповідальний секретар: Валерій Кушнарьов – кандидат культурології, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).

E-mail: issues.culture@knukim.edu.ua

Телефон: +38 (044) 529-61-38

Поточний номер

№ 42 (2023)
Опубліковано: 2023-11-13

Весь випуск

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ

Переглянути всі випуски