Редакційний штат

Головний редактор

Михайло Поплавський, доктор педагогічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: pomm20180326@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: AAV-9317-2021 | Scopus Author ID: 57213193001 | Google Scholar

Заступник головного редактора

Юрій Горбань, кандидат культурології, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: y.i.gorban@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: AAK-4798-2021 | Scopus Author ID: 57221415306 | Google Scholar

Відповідальний секретар

Валерій Кушнарьов, кандидат культурології, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: raketa1975@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: AAT-8409-2021 | Scopus Author ID: 57217102168 | Google Scholar

Редакційна колегія

Рута Адамонене, доктор філософії, професор, Університет Миколаса Ромеріса (Литва)
e-mail: rutadam@mruni.eu
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: V-6784-2019 | Scopus Author ID: 35268119100 | Google Scholar

Мартіна Бласкова, доктор філософії, професор, Поліцейська академія Чеської Республіки в Празі (Чехія)
e-mail: blaskova@polac.cz
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: I-4527-2018 | Scopus Author ID: 56308277800 | Google Scholar

Поліна Герчанівська, доктор культурології, професор, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Україна)
e-mail: nikipolly@hotmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: AAL-3173-2021 | Scopus Author ID: 57223141859 | Google Scholar

Олена Гончарова, доктор культурології, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: o.m_goncharova@yahoo.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: F-6473-2015 | Scopus Author ID: 57217102458 | Google Scholar

Ольга Копієвська, доктор культурології, професор, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Україна)
e-mail: okopievska@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: AAD-5894-2019 | Scopus Author ID: 57222476151 | Google Scholar

Артур Крістовао, доктор філософії, професор, Університет Трас-ос-Монте та Альто-Доро (Португалія)
e-mail: acristov@utad.pt
ORCID ID | Scopus Author ID: 26433259700

Ігор Печеранський, доктор філософських наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: ipecheranskiy@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: AAW-4185-2021 | Scopus Author ID: 57216654032 | Google Scholar

Юлія Сабадаш, доктор культурології, професор, Маріупольський державний університет (Україна)
e-mail: juliasabadash2005@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: AAW-4185-2021 | Scopus Author ID: 57210147825 | Google Scholar

Любов Співак, доктор психологічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Україна)
e-mail: l.m.spivak@npu.edu.ua
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: G-7822-2019 | Scopus Author ID: 57919033400 | Google Scholar

Олена Хлистун, доктор культурології, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: with_joy@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: HJI-1359-2023 | Scopus Author ID: 57211254185 | Google Scholar

Марзена Шмит, професор, доктор хабілітований, Археологічний Музей в Познані (Польща)
e-mail: marzena@amu.edu.pl
ORCID ID | Scopus Author ID: 6504029907 | Google Scholar