DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.34.2018.153843

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ГОСТИННОСТІ

Alina Poplavska

Анотація


Мета статті – виявити своєрідність форм та способів функціонування інститутів гостинності у різних країнах, зокрема в період до нашої ери і в епоху Середньовіччя. Методологія дослідження ґрунтується на аналітичному методі, застосування якого уможливило розкриття особливостей становлення та розвитку інституту гостинності. Наукова новизна полягає в тому, що розглянуто в комплексі, у найширшому часовому вимірі та на різних історичних, географічних, культурологічних рівнях етнонаціональну специфіку інституту гостинності від її витоків. Висновки. Гостинність як соціокультурний феномен є специфічною моделлю поведінки членів певної етнічної спільноти на основі системи діючих у ній звичаїв і ритуалів, норм моралі і права. Кожен етнос створює систему переваг, котрі вкорінюються у побут, обумовлюючи певні стандарти утилітарної поведінки. Етнонаціональні особливості інституту гостинності та його функціонування зумовлені неоднаковим рівнем розвитку соціальної культури в різних регіонах, світу та впливом місцевих звичаїв, обрядів, смаків та уподобань.

Ключові слова


культура; гостинність; культура гостинності; соціальна культура; соціокультурний феномен

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova, L.P. (2001). Istoriya turizma : uchebnoe posobie [History of Tourism: a textbook]. Moscow: NPO «MODЕK».

Dubrovskaia, D.V. (2000). Myssyia yezuytov v Kytae. Matteo Rychchy y druhye (1552–1775 hh.) [Jesuit Mission in China. Matteo Ricci and others (1552–1775)]. Moscow: “Kraft+”, Ynstytut vostokovedenyia RAN.

Kurochkin, O.V. (2014). Pryshly, Bozhe, hostia – aby dobryi, abo svitovi tradytsii hostynnosti [“Come, God, the guest – if good,” or the world traditions of hospitality], [online] Available at: <http://ethnography.org.ua/content/pryshly-bozhe-gostya-aby-dobryy-abo-svitovi- tradyciyi-gostynnosti> [Accessed 11 October 2018].

Pavlenko, Yu.V. (2002). Ystoryia myrovoi tsyvylyzatsyy : Fylosofskyi analyz [The history of world civilization: philosophical analysis]. Kyiv: Fenyks.

Polevoi, P. (1879). Ocherki russkoi istorii v pamyatnikakh byta. V 2 t. T. 1. [Sketches of Russian history in the monuments of life. In vols 2. vol. 1.]. St. Petersburg: Typohrafyia V. Denakova.

Pushkarev, C. (2006). Obzor russkoi ystoryy [Overview of Russian history]. Mynsk: Yzd-vo Belorusskoho Эkzarkhata.

Shakhmatov, A.A. (2011). Korsunskaia lehenda o kreshchenyy Vladymyra [Korsunskaya legend about the baptism of Vladimir]. Moskva: Lybrokom.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова Л. П. История туризма : учеб. пособ. Москва : НПО «МОДЭК», 2001. 304 с.

Дубровская Д. В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552–1775 гг.). Москва : «Крафт+», Институт востоковедения РАН, 2000. 256 с.

Курочкін О. В. Пришли, Боже, гостя – аби добрий», або світові традиції гостинності. URL: http://ethnography.org.ua/content/pryshly-bozhe-gostya-aby-dobryy-abo-svitovi- tradyciyi-gostynnosti. (дата звернення: 4.11.2018).

Павленко Ю. В. История мировой цивилизации : философский анализ. Київ : Феникс, 2002. 760 с.

Полевой П. Очерки русской истории в памятниках быта. В 2. т. Т. 1. Санкт-Петербург : Типография В. Денакова, 1879. 177 с.

Пушкарев C. Обзор русской истории. Минск : Изд-во Белорусского Экзархата, 2006. 406 с.

Шахматов А. А. Корсунская легенда о крещении Владимира. изд. 2-е. Москва : Либроком, 2011. 128 с.

Copyright (c) 2018 Аліна Вячеславівна Поплавська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.