DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.34.2018.153846

КУЛЬТУРА ВАЙШНАВІЗМУ В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Olha Dobrodum

Анотація


Мета даної статті – дослідити культуру вайшнавізму в постмодерністському контексті. Методологічну основу даного дослідження склали методи: семіотичний та герменевтичний, соціокультурних спостережень і діахронічно-синхроністичні, культурантропологічний і аксіологічний, конкретно-історичний і міждисциплінарного синтезу, комплексного аналізу культурологічних та релігієзнавчих джерел, контент-аналіз і метод включеного спостереження, теоретико-журналістський і концептуально-дискурсний, системно-хронологічний та проблемно-конфесійний. У дослідженні були використані методи конкретно-історичного аналізу і міждисциплінарного синтезу, індукції й дедукції, соціологічні методи аналізу емпіричних даних, зокрема, контент-аналіз, метод включеного спостереження і теоретико-журналістська методологія як база проведення кількісних і якісних досліджень ЗМІ. З конкретно-наукових методів були використані проблемно-хронологічний, системно-структурний та критичний аналіз філософських і культурологічних джерел, суспільно-феноменологічного аналізу і візуальної антропології. Наукова новизна статті полягає в здійсненні орієнталістських / неоіндуїстських культурологічних модусів у постмодерністському контексті, соціально-філософської рефлексії культури вайшнавізму. Висновки. Культурологічна рефлексія вайшнавізму доцільна, щоб компенсувати певний консерватизм даного релігійного напрямку і допомогти йому бути актуальним у наш час. Серед питань для розгляду можна відзначити культуру індуїзму на прикладі вайшнавізму в сучасній постмодерністській цивілізації, а також феномен нових релігій як явище постмодернізму. На тлі включення сучасної Індії в усі актуальні тренди, ми можемо виділити і її бажання зберегти свої традиції, що сягають коріння історії. Сучасні релігійні традиції, наприклад, пов’язані з діяльністю Шріли Прабгупади, можуть бути інтегративним фактором індійської соціальної думки, позиціонувати індуїзм як сучасну релігію, сприяючи тим самим формуванню його позитивного сприйняття в постмодерністському контексті.

Ключові слова


вайшнавізм; культура; неоіндуїзм; Схід; трансцендентальний трансгуманізм; релігійність; постмодернізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Aivazyan, A. (2017). Postmodernizm i dzen-buddizm [Postmodernism and Zen Buddhism], [online]. Available at: <http://rudocs.exdat.com/docs/index-150452.html?page=5> [Accessed 02.12.2018].

Aksyuchits, V. (2012). Nirvanizm postmodernizma [Nirvanization of postmodernism], [online]. Available at: <http://www.apn.ru/publications/article27118.htm> [Accessed 02.12.2018].

Indiiskie matematiki [Indian mathematics], [online]. Available at: <http://sophieshalem.mya5.ru> [Accessed 02.12.2018].

Garbuz, O. (2013). Vstrechi po obe storony zerkala ili matreshka i postmodern [Meetings on either side of the mirror or Matryoshka and Postmodern], [online]. Available at: <http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/1714-встречи-по-обе-стороны-зеркала-или-матрёшка-и-постмодерн.html>. [Accessed 02.12.2018].

Gorelova, I., Nekrasova, N. (2011). Izmenenie mental’nogo soderzhaniya arkhetipov v protsessakh kul’turnoi globalizatsii [Changes in the mental content of archetypes in the processes of cultural globalization]. Nauchnyi Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta grazhdanskoi aviatsii, no.166. pp. 82–86.

Kraiko, Yu. (2013) Netraditsionnaya religioznost’ kak fenomen epokhi globalizatsii [Non-traditional religiosity as a phenomenon of the era of globalization], [online]. Available at: https://gigabaza.ru/doc/129223.html. [Accessed 14.11.2018].

Morales, F. (2005). Does Hinduism Teach That All Religions Are The Same? A Philosophical Critique of Radical Universalism, [online]. Available at: <:http://www.swamij.com/hinduism-universalism.htm> [Accessed 02.12.2018].

Pluzhnikova, N. (2011). Dialog ezoteriki i nauki v postmodernistskoi interpretatsii kul’tury [Dialogue of esotericism and science in the postmodern interpretation of culture]. Voprosy teorii i praktiki, no. 5(11). vol. 4, p.142–145.

Postmodernizm i irratsional’nye formy poznaniya bytiya (2018) [Postmodernism and irrational forms of knowledge of being], [online]. Available at: http://www.greatphilosophy.ru/philgs-565-1.html [Accessed 02.12.2018].

Svami Vishnudevananda Giri (2007). Osnovnye cherty cheloveka budushchego [The main features of a person of the future], [online]. Available at: http://www.advayta.org/4512 [Accessed 02.12.2018].

Twain, M. (2017). Aforizmy, tsitaty, vyskazyvaniya [Aphorisms, quotes, sayings]. Moscow: Tsentrpoligraf, 2017. 38 р.

Timoshchuk, A. (2001). Postmodernizm i neoinduizm kak edinoe prostranstvo postkul’tury. [Postmodernism and neo-Hinduism as a common post-culture space]. Orientiry... , no. 1., pp.105–111.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айвазян А. А.  Постмодернизм и дзен-буддизм. URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-150452.html?page=5. (дата обращения: 02.12.2018).

Аксючиц В. Нирванизм постмодернизма. URL: http://www.apn.ru/publications/article27118.htm. (дата обращения: 02.12.2018).

Гарбуз О. В. Встречи по обе стороны зеркала или матрёшка и постмодерн. URL: http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/1714-встречи-по-обе-стороны-зеркала-или-матрёшка-и-постмодерн.html. (дата обращения: 02.12.2018)

Горелова И. Н., Некрасова Н. А. Изменение ментального содержания архетипов в процессах культурной глобализации. Научный Вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. Москва, 2011. №166. С. 82–87.

Индийские математики. URL: http://sophieshalem.mya5.ru. (дата обращения: 02.12.2018).

Крайко Ю. В. Нетрадиционная религиозность как феномен эпохи глобализации. URL: https://gigabaza.ru/doc/129223.html. (Дата обращения: 02.12.2018)

Плужникова Н. Н. Диалог эзотерики и науки в постмодернистской интерпретации культуры. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. Вып. № 5(11). Ч. 4. С.142–145.

Постмодернизм и иррациональные формы познания бытия. URL: http://www.greatphilosophy.ru/philgs-565-1.html. (дата обращения: 02.12.2018).

Свами Вишнудевананда Гири. Основные черты человека будущего. URL: http://www.advayta.org/4512. (Дата обращения: 02.12.2018)

Твен М. Афоризмы, цитаты, высказывания. Москва: Центрполиграф, 2017. 38 с.

Тимощук А. С. Постмодернизм и неоиндуизм как единое пространство посткультуры. Ориентиры… Москва, 2001. Вып. 1. С.105–111.

Morales F. G. Does Hinduism Teach That All Religions Are The Same? A Philosophical Critique of Radical Universalism. Hinduism today. 2005. July/August/September. URL: http://www.swamij.com/hinduism-universalism.htm (Accessed 02.12.2018.)

Copyright (c) 2018 Ольга Вікторівна Добродум

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.