DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.34.2018.153848

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ (У ПЕРІОД 1991–2012 рр.)

Zhanna Osikovich

Анотація


Мета статті – проаналізувати культурно-просвітницьку діяльність громадських об’єднань етнічних меншин України і Польщі з 1991 по 2012 рр. Методи дослідження базуються на поєднанні загальнонаукових (аналіз і синтез, класифікація, типологізація, узагальнення), міждисциплінарних (компаративний, критичний, системний, структурно-системний) та спеціально-історичних (порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, періодизації, рестроспективний) методів. Наукова новизна. У статті вперше здійснено комплексне дослідження найважливіших громадських об’єднань етнічних меншин України і Польщі за 1991–2012 рр., де були використані договори між Польщею і Україною, наукові джерела польської та української літератури, інтернетові джерела, а також документи з архіву Міністерства культури України. Висновки. Дослідження показало, що дiяльність вищезгаданих культурних, освітніх і релігійних органiзацій сприяло збереженню та розвитку національної самобутності yкраїнської меншості в Польщі та польської – в Україні.

Ключові слова


міжнародні культурні зв’язки; культурно-просвітницька діяльність; етнічні меншини; українсько-польські культурні відносини; етнографічні пам’ятки

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhiv dokumentiv Ministerstva kultury Ukrainy. Viddil vzaiemodii z mizhnarodnymy orhanizatsiiamy [Archive of documents of the Ministry of Culture of Ukraine. Department of Interaction with International Organizations], Dovidka pro kulturne spivrobitnytstvo Ukrainy z Polshcheiu v 1996 rotsi, p.15.

Arkhiv dokumentiv Ministerstva kultury Ukrainy. Viddil vzaiemodii z mizhnarodnymy orhanizatsiiamy [Archive of documents of the Ministry of Culture of Ukraine. Department of Interaction with International Organizations], Dovidka pro kulturne spivrobitnytstvo Ukrainy z Polshcheiu v 1999–2000 rokakh, р. 7.

Budyta-Budzynska, M. (2003). Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989–2002. Warszawa: ISPPAN.

Chekh, M. (1989). Ukrainske Khrystyianske bratstvo [Ukrainian Christian Brotherhood], Nashe slovo, December 10, p. 1.

Dohovir pro dobrosusidstvo, druzhni vzaiemyny ta spivrobitnytstvo vid 18 travnia (1992) [Neighborhood, friendly relations and cooperation agreement of May 18, 1992], Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 43, pp.613.

Fundatsiia sv. Volodymyra Khrestytelia Kyivskoi Rusi u Krakovi (2002). [Foundation of St. Volodymyr the Baptist of Kievan Rus in Krakow], Ukrainskyi almanakh, pp. 392–393.

Gill, W., Gill, R. (1994). Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989–1993. Toruń – Poznań. p. 81.

Kozakiewicz, P. (1999). Dyplomaсja kulturalna – szansa na nowy wymiar stosunków polsko-ukrainskich. Ukraina i Polshcha u Skhidno-Tsentralnii Yevropi: spadok i maibuttia, pp. 62–67.

Krasovskyi, B.I. (1989). Kilka dumok u spravi lemkiv (z pryvodu statti A.Ziemby “O Јemkach w Honolulu”) [Several opinions on Lemkas (concerning A. Ziemba’s article “O Јmkach w Honolulu”)], Nashe slovo, July 30, P. 1.

Prohrama Obiednannia ukraintsiv u Polshchi (1990) [Program of the Association of Ukrainians in Poland], Nashe slovo, April 8th, pp. 3–5.

Pawlichko, A.L. ed. (1994). Ukraine and Ukrainians throughout the World. A Demographic and Sociological Guide to the Homeland and its Diaspora Toronto: University of Toronto Press.

Slesariewa, L. (1998). Naukowcy jaczą swoje wysiіki. Dziennik Kijowski. № 23. S. 2.

Slesariewa, L. (1998). Wielki romantyk bliski dla obóch narodów. Dziennik Kijowski. № 24. S. 2.

Szalacki, S. (1997). Jak trudno być Polakiem! Kraków.

Ukrainсy w Polsce 1989–1993. (1993). Kalendarium. Dokumenty. Informacje / pod red. Mirosława Czecha. Warszawa: ZUWP.

Vapliak, Ye. (2004). Perspektyva istorykiv: rozmova z holovoiu Ukrainskoho Istorychnoho Tovarystva prof. Rostyslavom Zherelykom [Perspective of historians: conversation with the head of the Ukrainian Historical Society prof. Rostislav Zherelik], Nashe slovo, July 25, p. 4.

Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000–2002. (2003). Warszawa: Gіуwny Urząd Statystyczny. S. 359

Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000–2002. (2003).Warszawa: Gіуwny Urząd Statystyczny. S. 228.

Zaretska T., Ishunina, N. (2000). Zerna vzaiemorozuminnia, zasiiani bilshe pivstolittia tomu [The seeds of mutual understanding, sown more than half a century ago], Ukrainskyi Forum, 7–21 June, p. 5.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архів документів Міністерства культури України. Відділ взаємодії з міжнародними організаціями. Довідка про культурне співробітництво України з Польщею в 1996 році. С. 15.

Архів документів Міністерства культури України. Відділ взаємодії з міжнародними організаціями. Довідка про культурне співробітництво України з Польщею в 1999–2000 роках. С. 7.

Вапляк Є. Перспектива істориків: розмова з головою Українського Історичного Товариства проф. Ростиславом Жереликом. Наше слово. 2004. 25 лип. C. 4.

Договір про добросусідство, дружні взаємини та співробітництво від 18 травня 1992. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 43. Ст. 613.

Зарецька Т., Ішуніна Н. Зерна взаєморозуміння, засіяні більше півстоліття тому. Український Форум. 2000. 7–21 червня. С. 5.

Красовський І. Кілька думок у справі лемків (з приводу статті А.Зємби “O Јemkach w Honolulu”). Наше слово. 1989. 30 лип. С. 1.

Програма Об’єднання українців у Польщі. Наше слово. 1990. 8 квітня. С. 3–5.

Фундація св. Володимира Хрестителя Київської Русі у Кракові. Український альманах. Варшава, 2002. С. 392–393.

Чех М. Українське Християнське братство. Наше слово. 1989. 10 груд. С. 1.

Budyta-Budzynska, M. Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989–2002. Warszawa: ISPPAN, 2003. 345 s.

Gill W., Gill R. Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989–1993. Toruń – Poznań.1994. p. 81.

Kozakiewicz P. Dyplomaсja kulturalna – szansa na nowy wymiar stosunków polsko-ukrainskich. Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. Київ,1999. С.62–67.

Slesariewa L. Naukowcy jaczą swoje wysiіki. Dziennik Kijowski. 1998. № 23. S. 2.

Slesariewa L. Wielki romantyk bliski dla obóch narodów. Dziennik Kijowski. 1998. № 24. S. 2.

Szalacki S. Jak trudno być Polakiem! Kraków, 1997. S.215.

Ukraine and Ukrainians throughout the World. A Demographic and Sociological Guide to the Homeland and its Diaspora / ed. by Anna Lencyk Pawlichko. Toronto: University of Toronto Press, 1994. 258 p.

Ukrainсy w Polsce 1989–1993. Kalendarium. Dokumenty. Informacje / pod red. Mirosława Czecha. Warszawa: ZUWP, 1993. 318 s.

Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000–2002. Warszawa: Gіуwny Urząd Statystyczny, 2003. 359 s.

Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000–2002. Warszawa: Gіуwny Urząd Statystyczny, 2003. S.228.
Copyright (c) 2018 Жанна Осіковіч

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.