DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.34.2018.154057

ВНЕСОК ПРЕДСТАВНИКІВ ПИСЬМЕННИЦТВА У СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)

Maryna Lysyniuk

Анотація


Мета статті – проаналізувати внесок представників письменництва у становлення української літературної мови в другій пол. XVIII – першій пол. ХІХ ст. Методологія дослідження ґрунтується на використанні методу діяльнісного підходу до мови як до феномена культури, а також принципу історизму і системності при вивченні внеску представників письменництва у становлення української літературної мови в певний часовий проміжок часу. Наукова новизна. Відзначено, що нова українська мова, яка увібрала в себе ознаки розмовно-побутової і фольклорно-пісенної мов, починає формуватися в другій пол. ХVІІІ ст. Українська літературна мова зазнала істотного впливу через приєднання частини українських земель до Росії, внаслідок чого зародження нової української літературної мови на основі народної відбувалося в умовах територіальної роз’єднаності. Виразним свідченням творення нової української літератури є творчість Івана Котляревського, який не просто відтворив багатство розмовної мови і привернув увагу до художньо-естетичної цінності мовної культури українців, а відтворив українську літературну мову в друкованому творі. Використовуючи творчі методи І. П. Котляревського, П. П. Гулак-Артемовський започаткував українську прозову мову, збагативши її новими жанрами – посланнями, романтичною баладою, байкою, віршованими переспівами псалмів. Мовна діяльність українських романтиків першої половини ХІХ ст. (П. О. Куліш, Т. Г. Шевченко, М. І. Костомаров та ін.), які своєю творчістю охопили всі існуючі на той час літературні жанри, характеризується прагненням синтезувати в українській літературній мові всі говори народної мови, зокрема східні та західні. Отже, в першій пол. XIX ст. українська література формувалася на основі народної мови. Висновки. У другій половині ХVІІІ ст. відбулися якісні зміни в українському літературному мовному процесі, зумовлені такими чинниками, які істотно визначили характер мовотворчої діяльності українських діячів, характер усього мовного процесу та етапи його розвитку.

Ключові слова


стара українська мова; нова українська мова; українська літературна мова; культура; українське письменництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilodid, I. ed. (1958). Kurs istorii ukrainskoi literaturnoi movy. V 2 t. T.1. [The course of the history of the Ukrainian literary language. In 2 vol. Vol. 1.]. Kyiv: Vydavnytstvo Akademii nauk URSR.

Chaplenko, V. (1955). “Ukrainska literaturna mova: Yii vynyknennia y rozvytok (XVII–1917 r.)” [Ukrainian Literary Language: Its Origins and Development (17th century–1917)]. New York. [s. n.].

Hrabovych, H. (1995). Semantyka Kotliarevshchyny [Semantics of Kotliarevshchyna]. Suchasnist, no. 5, pр. 65–73.

Hrunskyi, M., Kovaliov, P. (1941). Narysy z istorii ukrainskoi movy [Essays on the history of the Ukrainian languag]. Lviv: Ukrainske vydavnytstvo.

Levchenko, H. (1946). Narysy z istorii ukrainskoi literaturnoi movy pershoi polovyny XIX st. [Essays on the history of the Ukrainian literary language of the first half of the 19th century]. Kyiv; Kharkiv: Radianska shkola.

Martin, A. (2004). The state of English as a global language: communicating culture. Textual Practice, vol. 18. Available at: <https://www.tandfonline.com/toc/rtpr20/current. https://doi.org/10.1080/0950236032000140131> [Accessed June 28, 2018].

Nakonechnyi, M. (1990). Kvitka-Osnovianenko i rozvytok natsionalnoi literaturnoi movy [Kvitka-Osnovianenko and the development of the national literary language]. Movoznavstvo, no. 4, pр. 63–69.

Peredriienko, V. (1979). Formuvannia ukrainskoi literaturnoi movy XVIII st. na narodnii osnovi [Formation of the Ukrainian literary language of the 18th century on a national basis]. Kyiv: Naukova dumka.

Pylinskyi, M. (1988). Iz sposterezhen nad movoiu i stylem “Eneidy” I. Kotliarevskoho [From observations on the language and style of “Aeneid” by I. Kotliarevskyi]. Movoznavstvo, no. 5, pр. 25–29.

Pliushch, P. (1971). Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy [History of the Ukrainian literary language]. Kyiv: Vyshcha shkola.

Sulima, M. (1928). Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy. Istorychnyi kurs ukrainskoi movy. V 3 vyp. [History of the Ukrainian literary language In 3 vol], pр. 3–117.

Shevelev, Yu. (1961). Chernihivshchyna v formuvanni novoi ukrainskoi literaturnoi movy [Chernihiv region in the formation of the new Ukrainian literary language]. Paris; New York.

Shevelev, Yu. (2003). Vnesok Halychyny u formuvannia ukrainskoi literaturnoi movy [Halychyna’s contribution to the formation of the Ukrainian literary language]. Kyiv: KM Akademiia.

Shevelev, Yu. (1998). Tradytsiia i novatorstvo v leksytsi i stylistytsi I. P. Kotliarevskoho [Tradition and innovation in the lectures and stylistics of I. P. Kotliarevskyi]. Chernivtsi: Ruta.

Steels, L. (2011). Modeling the cultural evolution of language. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571064511001060. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2011.10.014 [Accessed June 28, 2018].

Yefremov, S. (1995). Istoriia ukrainskoho pysmenstva [History of Ukrainian Writin]. Kyiv: Femina.

Zhytetskyi, P. (1987). “Eneїda” Kotlyarevs’kogo u zv’yazku z oglyadom ukraїns’koї lіteraturi XVIII st. [“Aeneid” by Kotliarevskyi in connection with the review of Ukrainian literature of the eighteenth century]. Selected Works: Philology. Kyiv: Naukova dumka, pр. 139–253.

Zhytetskyi, P. (1900). Eneida Kotlyarevskogo i drevneishii spisok ee v svyazi s obzorom malorusskoi literatury XVIII veka [“Aeneid” by Kotliarevskyi and his most ancient list in connection with the review of Russian literature of the XVIII century]. Kyiv: Izdanie “Kievskoi Stariny”.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Грабович Г. Семантика Котляревщини. Сучасність. 1995. № 5. С. 65–73.

Грунський М. К., Ковальов П. К. Нариси з історії української мови. Львів : Українське видавництво, 1941. 355 с.

Єфремов С. Історія українського письменства. Київ : Femina, 1995. 685 с.

Житецький П. Энеида Котляревскаго и древнѣйшій списокъ ея въ связи съ обзоромъ малорусской литературы ХХІІІ вѣка. Кіевъ: Изд. «Кіевской Старины»; тип. Императорскаго университета св. Владиміра, 1900. 130 с.

Житецький П. Вибрані праці : філологія. Київ : Наук. думка, 1987. 327 с.

Курс історії української літературної мови. В 2 т. Т.1. / За ред. І. К. Білодіда. Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. 596 с.

Левченко Г. А. Нариси з історії української літературної мови першої половини XIX ст. Київ ; Xарків : Рад. шк., 1946. 144 с.

Наконечний М. Ф. Г. Квітка-Основ’яненко і розвиток національної літературної мови. Мовознавство. 1990. № 4. С. 63–69.

Передрієнко В. А. Формування української літературної мови XVIII ст. на народній основі. Київ : Наук. думка, 1979. 143 с.

Пилинський М. М. Із спостережень над мовою і стилем «Енеїди» І. Котляревського. Мовознавство. 1988. № 5. С. 25–29.

Плющ П. П. Історія української літературної мови. Київ : Вища шк., 1971. 423 с.

Сулима М. Ф. Історія української літературної мови. Історичний курс української мови. В 3 вип. Xарків, 1928. С. 3–117.

Чапленко В. Українська літературна мова: її виникнення й розвиток (XVII ст. –1917 р.). Нью-Йорк : [s. n.], 1955. 330 с.

Шевельов Ю. Чернігівщина в формуванні нової української літературної мови. Париж; Нью-Йорк,1961. 15 с.

Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови. Київ: КМ Академія, 2003. 157 с.

Шевельов Ю. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І. П. Котляревського. Чернівці: Рута,1998. 78 с.

Martin A. K. The state of English as a global language: communicating culture. Textual Practice. 2004. Vol. 18. URL: https://www.tandfonline.com/toc/rtpr
20/current. https://doi.org/10.1080/0950236032000140131 (Accessed: 28.06.2018).

Steels L. Modeling the cultural evolution of language. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571064511001060. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2011.10.014 (Accessed: 28.06.2018).
Copyright (c) 2018 Марина Віталіївна Лисинюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.