DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.34.2018.154059

МУРАЛ-АРТ У КОНТЕКСТІ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Ilona Havrylash

Анотація


Мета статті. Визначити специфіку й тенденції мурал-арту в контексті масової культури ХХІ ст. Методологія дослідження. Наукові положення дослідження аргументовані на рівні сукупності загальнонаукових методів пізнання: аналітичного, джерелознавчого та історичного (для опрацювання наукової літератури, довідкових матеріалів та визначення особливостей формування мурал-арту) та культурологічних підходів: типологічного (для виявлення характерних рис мурал-арту) та еволюційного методів (для визначення специфіки розитку мурал-арту в контексті масової культури ХХІ ст.), а також методу системного аналізу та синтезу (з метою дослідження мурал-арту як частини сучасного соціокультурного простору). Наукова новизна. Здійснено культурологічне дослідження мурал-арту як напрямку сучасного вуличного мистецтва; уточнено поняття «масова культура», «стріт-арт», «мурал-арт» та «мурал» у контексті специфіки вітчизняного та зарубіжного соціокультурного простору; визначено, що мурали можуть виступати в якості засобу спілкування різноманітних соціальних прошарків суспільства, а відтак, є ефективним інструментом створення діалогу; акцентовано на тому, що популяризація зображень муралів на веб-сайтах та висвітлення діяльності художників даного напрямку в засобах масової інформації, поширює ідеї та задуми авторів на світовому рівні; розглянуто діяльність муніципальних проектів мурал-арту і виявлено, що їх головною метою є збереження та відновлення історично значимих муралів, створення нових муралів із залученням співтовариства, особливо молоді та створення нових можливостей для монументалістів. Висновки. Мурал-арт, як вид духовно-практичної діяльності людини, не лише відображає картину суспільної свідомості, яка склалася на певному етапі розвитку культури, але й здійснює активний вплив, що призводить до трансформації соціокультурного простору. У контексті тенденцій розвитку масової культури ХХІ ст., мурал-арт здійснює значний трансформаційний вплив у процесі вирішення більшості соціальних проблем сьогодення. Позиціонуючи мурали як творчість, яка має неабиякий вплив на суспільство, вважаємо, що на сучасному етапі вони сприяють можливості усвідомлення та переосмислення багатьох нагальних проблем, розробці стратегій для якісних змін, які стосуються кожної людини зокрема та світової спільноти загалом.

Ключові слова


мурал-арт; мурали; художники; масова культура; соціокультурний прострі; міське середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Bell, D. (1993). Grjadushhee postindustrial’noe obshhestvo [The coming post-industrial society]. Moskva : Academia.

Gastman, R., Neelon, C., Smyrski, А. (2007). Street World: Urban Culture and Art from Five Continents. New York, NY: Abrams Books.

Korableva, A. V. (2018). Strit-art, pablik-art, ulichnoe iskusstvo: differenciacija ponjatij [Street art, public art, street art: the differentiation of concepts]. Jestetika strit-arta: sbornik statej, pp. 10–17.

Kuzovenkova, Ju. A. (2017). Osobennosti osvoenija gorodstkogo prostranstva soobshhestvami grafiti i strit-arta [Features of the development of urban space communities of graffiti and street art]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv, no. 4 (33), pp. 66–69.

Leshhinskaja, I. I. (2009). Massovaja kul’tura v sociume [Mass culture in society]. Available at: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/40304/1/290433 pdf [Accessed 23 November 2018].

Littlem С. (еd.) (1990). Reimaging America: The Arts of Social Change. Philadelphia: New Society Publishers.

Lohman, J. (2001). The Walls Speak’: Murals and Memory in Urban Philadelphia. D.Ed. University of Pennsylvania, [online] Available at: <https://repository.upenn.edu/dissertations/AAI3015339> [Accessed 11 December 2018].

Mural Art Philadelphia, [online] Available at: <https://www.muralarts.org/about/> [Accessed 10 December 2018].

Murals. Department of Cultural Affairs [online] Available at: <https://culturela.org/murals/> [Accessed 11 December 2018].

Nguyen, P., Mackenzie, S. (eds.) (2010). Beyond the Street: With the 100 Most Important Players in Urban Art. Berlin: Die Gestalten Verlag.

Pilikin, D. G. (2018). ‘Terminologija ulichnogo iskusstva. Opyt slovarnyh definicij’ [Terminology of street art. Experience vocabulary definitions]. Jestetika strit-arta : sbornik statej, pp. 4–10.

Ponosov, I.G. (2016). Iskusstvo i gorod: Graffiti, ulichnoe iskusstvo, aktivizm [Art and the city: Graffiti, street art, activism]. Moscow: Igor’ Ponosov.

Soshnikov, A.E. (2016). ‘Massovaja kul’tura i ee harakteristiki’ [Mass culture and its characteristics]. Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii, no. 2. Available at: <http://web.snauka.ru/issues/2016/02/64421> [Accessed 23 November 2018].

Shove, G. (2009). Untitled : Street Art in the Counter Culture. Berkeley. CA: Gingko Press and Pro-Actif Communications.

Zak, M.X. (1980). Kino: lichnost’ i lichnoe [Cinema: personality and personal]. Moskva : Iskusstvo.

Zorja, A.A. (2018). Iskusstvo ulichnoj volny [The art of street wave] Institut issledovanija strit-arta, [online] Available at: <http://streetartinstitute.com/street_wave_art/> [Accessed 23 November 2018].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Москва: Academia, 1993. 944 с.

Зак М. X. Кино: личность и личное. Москва: Искусство, 1980. 198 с.

Зоря А. А. Искусство уличной волны. Институт исследования стрит-арта [сайт] URL : http://streetartinstitute.com/street_wave_art/ (дата обращения 23.11.2018).

Кораблева А. В. Стрит-арт, паблик-арт, уличное искусство: дифференциация понятий. Эстетика стрит-арта: сб. статей. Санкт-Петербург, 2018. С. 10–17.

Кузовенкова Ю. А. Особенности освоения городсткого пространства сообществами графити и стрит-арта. Вестн. Санкт-Петербург. гос. ун-та культуры и искусств, 2017. № 4 (33). С. 66–69.

Лещинская И. И. Массовая культура в социуме. URL :http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/40304/1/290433.pdf (дата обращения: 23.11.2018).

Пиликин Д. Г. Терминология уличного искусства. Опыт словарных дефиниций. Эстетика стрит-арта: сб. статей. Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. Гос. ун-т промышленных технологий и дизайна, 2018. С. 4–10.

Поносов И. Г. Искусство и город: граффити, уличное искусство, активизм. Москва: Юпитер-Импэкс, 2016. 208 с.

Сошников А. Е. Массовая культура и ее характеристики. Современные научные исследования и инновации. 2016. № 2. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/02/64421 (дата обращения: 23.11.2018).

Gastman R., Neelon C., Smyrski А., Street World: Urban Culture and Art from Five Continents. New York, NY: Abrams Books, 2007. 396 р.

Little С. (еd.) Reimaging America: The Arts of Social Change. Philadelphia: New Society Publishers, 1990. 364 р.

Lohman J. The Walls Speak’: Murals and Memory in Urban Philadelphia. Ph.D. diss. University of Pennsylvania, 2001. URL: https://repository.upenn.edu/dissertations/AAI3015339. (Accessed: 11.12.2018).

Mural Art Philadelphia. URL: https://www.muralarts.org/about/ (Accessed: 10.12.2028).

Murals. URL: https://culturela.org/murals/. (Accessed: 11.12.2018).

Nguyen P., Mackenzie S. (eds.) Beyond the Street: With the 100 Most Important Players in Urban Art. Berlin: Die Gestalten Verlag, 2010. 400 р.

Shove G. Untitled : Street Art in the Counter Culture. Berkeley. CA: Gingko Press and Pro-Actif Communications, 2009. 192 р.
Copyright (c) 2018 Ілона Сергіївна Гаврилаш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.