DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.34.2018.154063

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЧИННИКА ДОСЯГНЕННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНДИКАТОРА ЦІННІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО

Maryna Antonivska

Анотація


Мета роботи – з’ясувати роль та вплив іноземної мови на процес інтеркультурної комунікації як основної складової самовизначення студентів у сучасній системі вищої освіти України. Визначити завдяки яким факторам процес інтеркультурної комунікації стає більш ефективним у взаємодії з представниками різних культур. Методологія дослідження базується на використанні таких методів дослідження як вивчення, аналіз та узагальнення з метою розкриття поняття інтеркультурної комунікації як чинника до формування міжнаціональної згоди у всіх сферах спілкування. Наукова новизна роботи полягає в описі проблеми опанування інтеркультурної взаємодії. У зв’язку з цим дослідження доводить, що в наш час іноземна мова та процес її пізнання впливає на переваги при виборі життєво важливих цінностей. Це допомагає студентам орієнтуватися та дотримуватися соціальних, економічних, політичних та культурних тенденцій сучасного світу. Модерновий студент має бути здатним розставляти та правильно детермінувати ціннісні пріорітети та орієнтири. У науковій літературі досить широко диференціюються проблеми комунікації, формування ціннісних орієнтирів, формування елементів мовної культури, але незважаючи на це, недостатньо вивченою залишається проблема інтеркультурної комунікації як основного показника ціннісного формування особистості в процесі міжнародної діяльності. Саме тому, вивчення іноземної мови, принаймні однієї, дозволяє не тільки глибше усвідомити національну ідентичність інших країн та ознайомитися з їх культурою, звичаями, звичками, але з досить високим рівнем культурної компетенції дає можливість брати участь у діалозі культур. У цих процесах особливу роль відіграє інтеркультурна комунікація, яка може не тільки стати засобом підвищення загальної компетенції особистості, але також суттєво впливати на процеси її самовизначення. Висновки. Доведено, що від самовизначення в культурі та за допомогою культур залежать відносини особи з іншими людьми, ставлення до власної діяльності, усвідомлення власної індивідуальності, тому саме вивчення іноземної мови обумовлює не лише використання певних набутих вмінь та навичок комунікації, але надає обізнаності щодо особливостей мовної картини світу країни перебування, лінгвістичних і екстралінгвістичних чинників, що обумовлюють комунікацію. У результаті такої діяльності народжуються нові форми культурного простору, які практично не впливають на інших людей, проте відіграють ключову роль у процесі інтеракції.

Ключові слова


інтеркультурна комунікація; комунікація; іноземна мова; культура; культурна компетенція; іншомовна концептосфера

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vereshchagin, E., and Kostomarov, V. (1990). Language and Culture: Linguistic and cultural studies in teaching Russian as a foreign language. Moscow: Russkiy Yazyk.

Crystal, D. (1997). English as a Global Language. New York : Cambridge University Press.

Donec, P. (2001). Basics of the general theory of intercultural communication. Kharkiv: Shtryh.

Dzhurinskij, A. (2000). Multicultural education: the essence and prospects. Moscow: Pedagogika.

Gibson, R. (2002). Intercultural business communication. Oxford University Press.

Gardner, H. (2004). Multiple Intelligence: Theory in practice. Readerguide. Kyiv: Mehataip.

Glepson, I. (2000). Do’s And Don’ts Around The World. Nwanna, World Travel Institute, Maryland, USA.

Gudykunst, W.B., Schmidt, K.L. (1987). Language and ethnic identity: An overview and prologue. Journal of Language and Social Psychology, no, 6(3-4), рр.157–170. http://dx.doi.org/10.1177/0261927X8763001

Kostenko, N. (2012). Features of formation of foreign language communicative competence among students of higher educational establishments of non-philological specialties. Ternopil.

Lerner, M. (1976). Values in education. Notes toward a values philosophy. Bloomington, Indiana.

Passov, E. (1991). Communicative method of teaching foreign language speaking. Moscow: Prosveshhenie.

Podolskaya, E. (2013). Cross-cultural competence: the essence and functions in a globalizing world, [online]. Available at: http://www.rusnauka.com/3_ ANR_2013/Pedagogica/6_125836.doc.htm [Accessed 27 January 2017].

Wiseman, R.L. (2003). Intercultural communication theory. Thousands Oaks: Publications, Inc.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Марина Олександрівна Антонівська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.