DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.34.2018.154071

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПЕРЕДАЧ ТА ПРОГРАМ ЯК ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Anastasia Zaitseva

Анотація


Мета роботи. Проаналізувати актуальні питання правової охорони телевізійних передач та програм як об’єктів права інтелектуальної власності. Визначити особливості правового регулювання зазначених об’єктів та їх місце в системі права інтелектуальної власності. Методи дослідження. Використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: метод теоретичного узагальнення, метод аналогій, системний підхід, метод компаративного аналізу. Наукова новизна полягає у виявленні правомірності питання про статус телепередачі: чи зараховувати її до одного з видів аудіовізуальних творів, або ж вважати її самостійним об’єктом правової охорони. Висновки. Визначення телепередачі як одного з видів аудіовізуальних творів та надання їй відповідного строку правової охорони вважається цілком виправданим, виходячи з огляду на той творчий внесок, який робиться в процесі її створення. Зазначений об’єкт права інтелектуальної власності є досить складним та потребує кваліфікації, яка дозволить визначити приналежність тієї чи іншої телевізійної програми або передачі до певної визначеної групи об’єктів права інтелектуальної власності та окреслюватиме особливості її правового регулювання та правомірного використання. Вважаємо, що необхідно ввести в законодавство більш точне визначення телевізійної передачі з точки зору відмінності від інших телевізійних аудіовізуальних творів, наприклад, телефільмів.

Ключові слова


авторське право; суміжні права; телевізійна передача; телевізійна програма; об’єкт права інтелектуальної власності

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrusiv, U. (2014). Pravovyi status orhanizatsii movlennia [Legal status of broadcasting organizations]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, no. 4. pp. 185–189.

Bernska konventsiia pro okhoronu literaturnykh i khudozhnikh tvoriv: paryzkyi akt vid 24 lypnia 1971 r., zminenyi 2 zhovtnia 1979 r. [Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: Paris Act of July 24, 1971, amended on October 2, 1979. (2004). Kyiv : Vydavnychyi dim “In Yure”.

Yevropeiska konventsiia pro spilne kinematohrafichne vyrobnytstvo [European convention on cinematographic production], [online] Available at:<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_136 [ Accessed 12.11.2018].

Zakon Ukrainy pro avtorske pravo i sumizhni prava [Law of Ukraine on Copyright and Related Rights]. Kyiv: Vydavnychyi dim “In Yure”.

Zakon Ukrainy «Pro telebachennia i radiomovlennia»: za stanom na 12 veres. 2008 r. [Law of Ukraine “On Television and Radio Broadcasting”: as of 12 September. 2008]. Kyiv: Parliamentary Publishing House.

Zakony Ukrainy «Pro kinematohrafiiu», «Pro teatry i teatralnu spravu» : za stanom na 09 kvit. 2010 r. [Laws of Ukraine “On Cinematography”, “On Theaters and Theatrical Business”: as of April 09. 2010]. Kyiv: Parliamentary Publishing House.

Zaitseva, A. (2015). Stanovlennia ta rozvytok pravovoi okhorony audiovizualnoho tvoru yak samostiinoho ob’iekta avtorskoho prava. [Formation and development of legal protection of an audiovisual work as an independent object of copyright], Mytna sprava, no, 1(2.2), pp. 204–209.

Rekomendatsii dlia uchasnykiv protsesu stvorennia ta vykorystannia audiovizualnykh tvoriv i vykonan [Recommendations for participants in the process of creating and using audiovisual works and performances], [online] Available at: <http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8339bc5d-edba-4a26-b7ad-a4970614628e&title=RekomendatsiiDliaUchasnikivProtsesuStvorenniaTaVikoristannia AudiovizualnikhTvorivIVikonan.> [Accessed 12 November 2018].

Reshenie Arbitrazhnogo suda g. Moskvy ot 26 noyabrya 2013 g. po delu № A40-74014/13 [The decision of the Arbitration Court of Moscow on November 26, 2013 on case number A40-74014/13], [online] Available at: <http://sudact.ru/arbitral/doc/RPxHDRtcfhb8/> [Accessed 12 November 2018].

Rozhkova, M. (2017). Yavlyaetsya li teleperedacha ili teleprogramma audiovizual’nym proizvedeniem slozhnym ob"ektom intellektual’noi sobstvennosti? [Is a telecast or a TV program an audiovisual work, a complex intellectual property?], [online] Available at: <https://zakon.ru/blog/2017/1/6/yavlyaetsya_li_teleperedacha_ili_teleprogramma_audiovizualnym _proizvedeniemslozhnym_obektom_intellek> [Accessed 12 November 2018].

Shtefan, A. (2011). Videohrama: doslidzhuiemo pravovu pryrodu. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti [Videocast: investigation of the legal nature. Theory and practice of intellectual property], no, 4. pp. 16–20.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : stanom na 18 sichnia 2018 roku [Civil Code of Ukraine: as of January 18, 2018]. Kharkiv: Pravo.

Treaty on the International Registration of Audiovisual Works (Film Register Treaty), [online] Available at: <https://biblioteca.ua.es/en/propiedad-intelectual/documentos/legislation/registration-treaty-movies.pdf> [Accessed 12 November 2018].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрусів У. Б. Правовий статус організацій мовлення. Часопис Київського університету права. Київ, 2014. № 4. С. 185–189.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів: паризький акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р. Офіц. вид. Київ : Вид. дім «Ін Юре», 2004. 37 с.

Європейська конвенція про спільне кінематографічне виробництво. 2 листопада 1992 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_136. (дата звернення: 12.11.2018).

Закон України про авторське право і суміжні права / Міністерство юстиції України. Офіц. вид. Київ : Вид. дім «Ін Юре», 2002. 55 с.

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» : за станом на 12 верес. 2008 р. / Верховна Рада України. Офіц. вид. Київ : Парлам. вид-во, 2008. 54 с.

Закони України «Про кінематографію», «Про театри і театральну справу» : за станом на 09 квіт. 2010 р. / Верх. Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2010. 28 с.

Зайцева А. В. Становлення та розвиток правової охорони аудіовізуального твору як самостійного об’єкта авторського права. Митна справа. 2015. № 1(2.2). С. 204–209.

Рекомендації для учасників процесу створення та використання аудіовізуальних творів і виконань. URL: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8339bc5d-edba-4a26-b7ad-a4970614628e&title=RekomendatsiiDliaUchasnikivProtsesuStvorenniaTaVikoristannia AudiovizualnikhTvorivIVikonan. (дата звернення: 12.11.2018).

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 ноября 2013 г. по делу № А40-74014/13. URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/RPxHDRtcfhb8/. (дата обращения: 23.11 2018).

Рожкова М. Является ли телепередача или телепрограмма аудиовизуальным произведением сложным объектом интеллектуальной собственности? URL: https://zakon.ru/blog/2017/1/6/yavlyaetsya_li_teleperedacha_ili_teleprogramma_audiovizualnym_ proizvedeniemslozhnym_obektom_intellek. (дата обращения: 12.11.2018).

Цивільний кодекс України : станом на 18 січ. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. Харків : Право, 2018. 446 с.

Штефан А. Відеограма: досліджуємо правову природу. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2011. № 4. С. 16–20.

Treaty on the International Registration of Audiovisual Works (Film Register Treaty). URL: https://biblioteca.ua.es/en/propiedad-intelectual/documentos/legislation/registration-treaty-movies.pdf. (Accessed: 12.11.2018).

Copyright (c) 2018 Анастасія Вікторівна Зайцева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.