DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.32.2016.155719

КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІРМЕНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Kateryna Dannyk

Анотація


Мета роботи. Метою дослідження є аналіз культурно-дозвіллєвих заходів, що організовуються вірменськими громадами в сучасному українському соціокультурному просторі. Методологія дослідження полягає у застосуванні аналізу теоретичної бази з тематики вірменських громад для виявлення закономірної специфіки, згідно з якою відбуваються культурні процеси в межах вірменської діаспори нашої країни. Для збору первинної інформації використано методи інтерв’ювання та опитування діячів вірменської культури, а також спостереження та аналіз заходів і проектів, що проводяться вірменськими товариствами. На прикладі декількох проектів виявлено, що всеукраїнська кооперація призводить до масштабних та значимих заходів. Наукова новизна. Вперше на основі матеріалів національних громад проаналізовано культурно-дозвіллєву діяльність вірменських товариств. За допомогою польових досліджень проведено класифікацію культурних заходів вірменської діаспори та охарактеризовано їхні особливості. Висновки. Встановлено, що вірменська діаспора України має розгалужену та збалансовану систему національних товариств, які активно впроваджують численні заходи та проекти з метою популяризації культури та збереження своєї самобутності; охарактеризовано взаємозв’язок світського і церковного життя вірмен; здійснено класифікацію заходів вірменської культури; проведено порівняльну характеристику локальних та всеукраїнських проектів. З’ясовано вплив вірменських проектів на загальноукраїнську громадськість. Закладено базу до проведення дослідження вірменської діяльності в напрямку науково-просвітницької та пам’яткоохороноої діяльності.

Ключові слова


вірмени; культурно-дозвіллєва діяльність; громада; виставка; фестиваль; свято; концерт

Повний текст:

PDF

Посилання


Analitika.at.ua, (2017). Author exhibition of Marina Sargsyan opened at the Ukrainian Culture Fund. Available at: http://analitikaua.net/2017/v-ukrainskom-fonde-kulturyi-otkryilas-vyistavka-marinyi-sarkisyan/ [Accessed November 30, 2017].

Analitika.at.ua, (2017). The exhibition of paintings by contemporary Armenian artists opened in Kyiv. Available at: [Accessed November 30, 2017].

AnalitikaUa, (2017). The video of the Union of Armenians of Ukraine in the top three at the Socrates Advertising Festival in Ukraine. Available at: [Accessed November 4, 2017].

Analitika.at.ua, (2009). Sergey Parajanov’s creative evening was held in Kyiv. Available at: [Accessed November 30, 2017].

Aspekty.net. (2014). The 70th anniversary of composer Alexander Avagyan was celebrated in Kiev. Available: [Accessed November 10, 2017].

Berezhna, N. (2012). The legal status of the Armenians of Ukraine in the 1990s – 2000s (based on the materials of the Cherkassy community). Visnyk Cherkaskoho universytetu. Istorychni nauky [Bulletin of Cherkasy University. Historical sciences], no. 29, рр. 111–116.

Chernihiv Regional State Television and Radio Company, (2015). Days of Armenian Culture to take place in Ukraine. Available at: . [Accessed November 30, 2016].

The Constitution of Ukraine, (2017). Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo.

Dmitry Burago Publishing House, (2017). Psalm of Armenia. Easter meetings Available at: . [Accessed November 12, 2017].

Dyatlov, V. and Melkonyan, E. (2009). The Armenian diaspora: the outlines of socio-cultural typology. Yerevan: The Caucasus Institute.

Haiuk, I. (2016). Specificity of the study of the culture of the Armenian diaspora in Ukraine Mystetstvoznavchi zapysky [Art critical notes], no. 29, рр. 154–161.

Hayren Aysor, (2017). Literary musical evening «Soul sings in Armenian» Available at: . [Accessed November 1, 2017].

Information Agency of the Cultural Industry AB (2017). Festival of Cultures of the Peoples of Podil. Available at: [Accessed November 30, 2017].

Information agency UNIAN, (2017). The holiday of friendship of nations Outlook World Festival was held with full house. Available at: [Accessed November 5, 2017].

Kyiv Armenian community, (2011). Days of Armenian culture in Ukraine. Available at: [Accessed November 30, 2017].

Ohanesian, O. (2011). The 10th anniversary of the All-Ukrainian project «My Homeland – Through the Eyes of the Children of Ethnic Ukraine». Kyiv: Dmitry Burago Publishing House, revised on November 18, 2017.

State Statistics Committee of Ukraine, (2003). On the number and composition of the population of Ukraine according to the results of the All-Ukrainian Population Census in 2001. Available at: [Accessed November 30, 2003].

The newspaper of Kyiv City Council Khreschatyk, (2005). Days of Armenian culture in Ukraine. Available at: [Accessed November 30, 2005].

The Union of Armenian Youth of Ukraine, (2017). Vasyl Stus’s collection of poems in the Ukrainian and Armenian languages was presented in Kiev. Available at: [Accessed November 20, 2017].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бережна Н. Правове становище вірмен України у 1990-х – 2000-х рр.(на матеріалах Черкаської громади) / Н. Бережна // Вісн. Черк. ун-ту. Історичні науки / Н. Бережна. – Черкаси, 2012. – С. 111–116.

В Киеве открылась выставка картин современных армянских художников [Электронный ресурс] // AnalitikaUa. – 2017. – Режим доступа : http://analitikaua.net/2017/v-kieve-otkryilas-vyistavka-kartin-sovremennyih-armyanskih-hudozhnikov/. – Загл. с экрана.

В Киеве отметили 70-летие композитора Александра Авагяна [Электронный ресурс] // AnalitikaUa. – 2014. – Режим доступа : http://aspekty.net/2014/v-kieve-otmetili-70-letie-kompozitora-aleksandra-avagyana/. – Загл. с экрана.

В Киеве прошел творческий вечер Сергея Параджанова [Электронный ресурс] // AnalitikaUa. – 2009. – Режим доступа : http://analitika.at.ua/news/v_kieve_ proshel_tvorcheskij_vecher_sergeja_paradzhanova/2009-10-05-15007. – Загл. с экрана.

В Украинском фонде культуры открылась выставка Марины Саркисян [Электронный ресурс] // AnalitikaUa. – 2017. – Режим доступа : http://analitikaua.net/2017/v-ukrainskom-fonde-kulturyi-otkryilas-vyistavka-marinyi-sarkisyan/. – Загл. с экрана.

В Україні проходять Дні вірменської культури [Електронний ресурс] // Чернігівська обласна Державна телерадіокомпанія. – 2015. – Режим доступу : http://chodtrk.com.ua/?p=21442. – Назва з екрану.

Гаюк І. Специфіка дослідження культури вірменської діаспори в Україні / І. Гаюк // Мистецтвознавчі зап. / І. Гаюк. – Київ : Міленіум, 2016. – С. 154–161.

Дні культури Вірменії в Україні [Електронний ресурс] // Хрещатик. – 2005. – Режим доступу : http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/2698/art/26481.html. – Назва з екрану.

Дні культури Вірменії в Україні [Електронний ресурс] // Київська вірменська громада. – 2011. – Режим доступу : http://kievao.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=355:2011-06-24-17-09-10&catid=1:2009-08-19-22-31-48&Itemid=28>. – Назва з екрану.

Дятлов В. Армянская диаспора: очерки социокультурной типологии / В. Дятлов, Э. Мелконян. – Ереван : Институт Кавказа, 2009. – 207 с.

Конституція України / Верховна Рада України : офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2017. – 68 с.

Литературно-музыкальный вечер «Душа поет на армянском» [Электронный ресурс] // Hayern aysor. – 2017. – Режим доступа : http://hayernaysor.am/ru/archives/244782. – Загл. с экрана.

Оганесян. О. Всеукраїнському проекту «Моя Батьківщина – очима дітей етносів України» – 10 років / О. Оганесян. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2016. – 60 с.

Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року [Електронний ресурс] // Держ. комітет статистики України. – 2003. – Режим доступу : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/. – Назва з екрану.

Псалом Вірменії. Великодні зустрічі [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу : http://www.burago.com.ua/index.php/ua/novini/ literaturna-afisha-kieva/1398-psalom-armenii-paskhalnye-vstrechi-2. – Назва з екрану.

Ролик Союза армян Украины в тройке лучших на фестивале соцрекламы в Украине [Электронный ресурс] // AnalitikaUa. – 2017. – Режим доступа : http://analitikaua.net/2017/rolik-soyuza-armyan-ukrainyi-v-troyke-luchshih-na-festivale-sotsreklamyi-v-ukraine/. – Загл. с экрана.

Сборник стихов Василия Стуса на украинском и армянском языках презентовали в Киеве [Электронный ресурс] // Союз армянской молодежи Украины. – 2017. – Режим доступа : http://samu.net.ua/stus/. – Загл. с экрана.

Свято дружби народів outlook world festival пройшло із повним аншлагом [Електронний ресурс] // Уніан. – 2017. – Режим доступу : https://www.unian.ua/common/2178716-svyato-drujbi-narodiv-outlook-world-culture-festival-proyshov-iz-povnim-anshlagom.html. – Назва з екрану.

Фестиваль Культури народів Подолу [Електронний ресурс] // ПРО. – 2017. – Режим доступу : http://www.i-pro.kiev.ua/content/festival-kulturi-narodiv-podolu. – Назва з екрану.
Copyright (c) 2016 Катерина Олександрівна Данник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.