DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.32.2016.155726

ТЕАТР ЛЕСЯ КУРБАСА: НОВІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ АКТОРСЬКОЇ ГРИ

Olena Khlystun

Анотація


Мета роботи – розкрити особливості акторської майстерності, використовуючи нові засоби виразності акторської гри в контексті розбудови нового театру Леся Курбаса. Методологія дослідження ґрунтується на принципі культурно-історичного підходу, який дозволяє висвітлювати культурний процес у часовий період 1920–30-х рр. Використовуються методи: еволюційний, порівняльно-історичний, функціональний. Наукову новизну становить розкриття особливостей ідеї Л. Курбаса про перевтілення в сценічний образ і пов’язаних з ним нових засобів майстерності акторської гри. Висновки. Нові засоби виразності акторської гри в контексті формування нового театру Лесь Курбас примножили сучасний світовий досвід театральної культури, зміцнили і продовжили спадкоємний зв’язок творчих пошуків шляхів акторського перевтілення. Для сучасного покоління акторів є дуже важливим досвід театральної майстерності знаменитих українських і зарубіжних діячів театральної культури: Бертольда Брехта, Миколи Євреїнова, Гордона Крега, Леся Курбаса, Всеволода Мейєрхольда, Констянтина Станіславського, Гната Юри та ін., який дозволяє виявити реформаторські ідеї акторського мистецтва, диференціювати їх сутність та визначити свою школу з відповідними принципами та методами акторської майстерності.

Ключові слова


культура; театр; театральна культура; Курбас; актор; образ; акторська гра; акторське переживання; акторське перевтілення; акторська майстерність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kurbas, L. (2001). Philosophy of the theater. Kyiv: Osnovy.

Kurbas, O. (1988). Berezil: From the creative heritage. Kyiv: Dnipro.

Palamarenko, O. (2011). Reformist activity of Les Kurbas in the Ukrainian stage directing. Mystetstvoznavchi zapysky [Notes on Art Criticism], issue 20, pр. 160–169.

Pugacheva, I. (1999). «Neomythology» and the circularity of the early lyric poetry by A. Blok in the aspect of the symbolic worldview. Theoretical and Applied Problems of Russian Philology [Theoretical and Applied Problems of Russian Philology], issue 6, p. 57–60.

Solovianenko, A. (2013). Kurbas: principles of actor training and modern problems of the opera and vocal art. Kultura Ukrainy [Culture of Ukraine], issue 40, pp. 198–204.

Theater Theory: a collection of articles (2000). Moscow: Mezhdunarodnoe agenstvo «А.Д.&.Т.».

Turkeltaub, I. (1924). In defense of the domestic Ukrainian theater, Literatura, nauka, mystetstvo [Literature, science, art], October 19th, no. 41.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Курбас Л. Філософія театру / Л. Курбас; упоряд. М. Лабінський. – Київ : Вид-во «Основи», 2001. – 917 с.

Курбас О. С. Березіль: із творчої спадщини / Курбас О. С. – Київ : Дніпро, 1988. – 518 с.

Паламаренко О. А. Реформаторська діяльність Леся Курбаса в українській театральній режисурі // О. А. Паламаренко // Мистецтвознавчі зап. : зб. наук. пр. – Вип. 20. – Київ : Міленіум, 2011. – С. 160–169.

Пугачева И. О. «Неомифологизм» и цикличность ранней лирики А. Блока в аспекте символистского миропонимания / И. О. Пугачева // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. – Славянск, 1999. – Вып. 6. – С. 57–60.

Солов’яненко А. А. Л. Курбас: принципи виховання актора та сучасні проблеми оперно-вокального мистецтва / А. А. Солов’яненко // Культура України. – 2013. – Вип. 40. – С. 198–204.

Теория театра : сб. ст. – Москва : Междунар. агенство «А.Д.&.Т.», 2000. – 298 с.

Туркельтауб І. На оборону побутового українського театру / І. Туркельтауб // Література, наука, мистецтво. – 1924. – 19 жовт. – № 41.
Copyright (c) 2016 Олена Сергіївна Хлистун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.