DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.34.2018.156394

РОЛЬ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ЗА ДОБИ КОЗАЦТВА

Ihor Parfeniuk

Анотація


Мета статті – виявити прояви цілеспрямованого інформаційного впливу за доби козацтва на українських землях, з’ясувати значення культурного складника під час інформаційно-психологічної активності. Методологія дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових методів логічного та історичного аналізу, що уможливило з’ясування специфіки інформаційного впливу з боку російського самодержавства за доби козацтва та ролі культури у цьому процесі. Наукова новизна полягає в доведенні тези про ключову роль культури під час цілеспрямованого інформаційного впливу. Висновки. З появою Січі проти поневолювачів розгорнулася військова боротьба, інформаційно-культурний простір захищався не лише за допомогою інформаційного інструментарію, а й силовими засобами. Православ’я як компонент культурного простору суттєво сприяло ідентифікації і національному самоусвідомленню українського народу. Зміцнення культурного простору в цей період на тривалий час створило потужний стратегічний інформаційний захист. Поступова, але все інтенсивніша стратегічна інформаційна війна велася з боку російської влади щодо гетьманської автономії. Російська влада не передбачала жодних автономій та привілейованих територій. Саме тому починається активна боротьба з українською культурою. Суб’єкти інформаційної війни в особі імператорів та їх оточення докладали максимум зусиль для створення єдиного спільного культурного простору шляхом знищення інших культур. Об’єктом цієї стратегічної інформаційної війни стали носії української культури. Інструментарієм впливу були освіта, література, проповіді та виступи духовних осіб, заборонявся та висміювався український культурний продукт.

За доби козацтва широко використовувалися різні способи впливу на свідомість людей з метою отримання певних матеріальних або нематеріальних ресурсів. Російська держава протягом усього часу вела політику щодо українців, яка мала всі ознаки стратегічної інформаційної війни, коли, вносячи зміни в культурний простір об’єкта впливу, суб’єкт агресії досягав змін у свідомості і світобаченні людей. Істотну роль у всіх актах інформаційно-психологічного впливу відігравала культура: завдяки політиці українських гетьманів і тогочасної інтелігенції утверджувалася і розвивалася українська культура, Росія ж цілеспрямовано знищувала український культурний простір з метою його повної трансформації у російський. Наслідком цих процесів є вразливість культурного простору України перед інформаційною агресією РФ, що потребує подальших наукових досліджень та вироблення механізмів зміцнення та розширення українського культурного простору.

Ключові слова


доба козацтва; Запорізька Січ; культура; інформаційний вплив; інформаційні війни

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonevych, Yu. (2007). Dukhovno-tsinnisni ta osvitno-vykhovni idealy kozatskoi doby v ukrainskii kulturi [Spiritual values and educational ideals of the Cossack age in Ukrainian culture]. Naukovyi chasopys, issue 12(25), рр. 101–109.

Baranivska, L.I. (2003). Viiskova muzyka kozatsko-hetmanskoi derzhavy yak chynnyk patriotychnoho vykhovannia [Military music of the Cossack-Hetman state as a factor of the patriotic education]. Patriotychne i humanistychne vykhovannia viiskovoi intelihentsii: sutnist, vzaiemozviazok, stan, problemy, рр. 155–159.

Bushak, S. (2002). Ukrainski narodni kartyny typu «Kozak Mamai» ta portrety kozatskoi starshyny (typolohichni paraleli) [Ukrainian folk paintings of the “Cossack Mamay” type and portraits of the Cossack elderman (typological parallels)]. Novi doslidzhennia pamiatok kozatskoi doby v Ukraini, issue11, pp.193–198.

Honcharenko, O. (2008). Khudozhno-stylovi osoblyvosti kozatskykh kazok Naddniprianshchyny [Artistic and style features of the Cossack fairy tales of the Upper Dnieper]. Literatura. Folklor. Problemy poetyky, issue 30, pp. 82–89.

Honcharenko, O.M. (2010). Problema heroizatsii ta niveliuvannia kozatskykh vatazhkiv v ukrainskomu folklori [The problem of the Cossack leaders’ heroization and leveling in Ukrainian folklore]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, no. 2, pp. 54–63.

Hrytsenko, Z.I. Akademichna kultura v natsionalnykh rehionakh Rosiiskoi imperii v kintsi XIX – na poch. XX st. (na prykladi diialnosti Kharkivskoho komertsiinoho uchylyshcha [Academic culture in the national regions of the Russian Empire at the end of the XIX – early XX century (on the example of Kharkiv Commercial School)]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, issue 1(3), pp. 537–550.

Hrytsenko O., Strikha, M. (1995). Kulturna polityka Ukrainy: korotkyi istorychnyi ohliad [Cultural Policy of Ukraine: A Short Historical Review]. Kulturna polityka: metodolohichni, pravovi, ekonomichni problemy, pp.5–26.

Kovalchuk, T.V. (2007). Vzaiemodiia svitskoi ta tserkovnoi vlad v Rosiiskii imperii na pochatku ХХ st. (za materialamy yeparkhii RPTs) [Interaction of secular and ecclesiastical authorities in the Russian Empire at the beginning of the XX century. (according to the materials of the dioceses of the Russian Orthodox Church)]. Problemy istorii Ukrainy XIX – pochatku ХХ st., issue 14, рр. 331–337.

Lytvynova, T.F. (2001). Maloross v rossyiskom kulturno-ystoryohrafycheskom prostranstve vtoroi polovynы XVIII veka [Maloross in the Russian cultural and historiographical space of the second half of the XVIII century]. Dnepropetrovskii istoriko-arkheograficheskii sbornik, issue 2, pp. 28–64.

Pylypenko, V.V., Ushakov, I.Iu. (1995). Hetman Bohdan Khmelnytskyi i ukrainska kultura [Hetman Bohdan Khmelnytsky and Ukrainian culture]. Pytannia istorii kultury Ukrainy, pp.12–19.

Soldatenko, T.Ya. (2001). Zhinky v heroichnomu kozatskomu eposi [Women in the heroic Cossack epoch]. Patriotychne vykhovannia ukrainskoi molodi zasobamy fizychnoi kultury ta kozatskoi pedahohiky, pp. 52–58.

Stoian, T.A. (1998). Universytety Ukrainy v systemi vyshchoi osvity Rosiiskoi imperii v druhii polovyni XIX st. [Universities of Ukraine in the system of higher education of the Russian Empire in the second half of the XIX century]. National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov. Proceedings, issue 4, pp. 82–89.

Shevchuk, V.O. (2007). Ukrainska kultura : zahalni pytannia kulturno-stylistychni epokhy. Osvita. Natsionalna ideia [Ukrainian culture: general issues of cultural and stylistic epochs. Education. National idea]. Kyiv: “Znannia” Ukrainy.

Shevchuk-Biela, Ya.V. (2009). Natsionalna polityka Rosiiskoi imperii shchodo Pivdnia Ukrainy ta «natsionalni menshyny» (XVIII–XIX st.) [National policy of the Russian Empire towards the South of Ukraine and “national minorities” (XVIII–XIX centuries)]. Aktualni problemy polityky, issue 36, pp. 335–344.

Topalskyi, V.L. (2008). Dushpastyrska diialnist sviashchenykiv v ukrainskomu kozatskomu viisku XVI–XVIII st. [Pastoral activity of priests in the Ukrainian Cossack army of the XVI–XVIII centuries]. Storinky istorii, issue 27, pp.193–195.

Yuzefchyk, O. (1998). Khudozhnia tradytsiia i dukhovna pamiat narodu (za motyvamy ukrainskykh dum ta kozatskykh pisen) [Artistic tradition and spiritual memory of the people (based on the motives of Ukrainian dumas and Cossack songs)]. Materialy liudynoznavchykh filosofskykh chytan: Liudyna i humanistychna pryroda viry, issue 7, pp. 157–167.

Yakymynska, L. (2005). Osoblyvosti kozatskoi ta selianskoi mentalnosti i yikh vzaiemodiia [Features of Cossack and peasant mentality and their interaction]. Vikno v yevropeisku nauku : materialy II. Mizhnarodnoho naukovoho seminaru “Kaindlivski chytannia”, Chernivtsi, 28–29 travnia 2005 r. Chernivtsi : Prut, pp. 382–386.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антоневич Ю. Духовно-ціннісні та освітньо-виховні ідеали козацької доби в українській культурі. Науковий часопис. 2007. Вип. 12 (25). С. 101–109.

Баранівська Л. І. Військова музика козацько-гетьманської держави як чинник патріотичного виховання. Патріотичне і гуманістичне виховання військової інтелігенції: сутність, взаємозв’язок, стан, проблеми. 2003. С. 155–159.

Бушак С. Українські народні картини типу «Козак Мамай» та портрети козацької старшини (типологічні паралелі). Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. 2002. Вип.11. С. 193–198.

Гончаренко О. Художньо-стильові особливості козацьких казок Наддніпрянщини. Література. Фольклор. Проблеми поетики. 2008. Вип. 30. С. 82–89.

Гончаренко О. М. Проблема героїзації та нівелювання козацьких ватажків в українському фольклорі. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 2. С.54–63.

Гриценко З. І. Академічна культура в національних регіонах Російської імперії в кінці XIX – на поч. XX ст. (на прикладі діяльності Харківського комерційного училища). Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2006. Вип. 1(3). С. 537–550.

Гриценко О., Стріха М. Культурна політика України: короткий історичний огляд. Культурна політика: методологічні, правові, економічні проблеми. Київ, 1995. С. 5–26.

Ковальчук Т. В. Взаємодія світської та церковної влад в Російській імперії на початку ХХ ст. (за матеріалами єпархій РПЦ). Проблеми історії України XIX – початку ХХ ст. 2007. Вип. 14. С. 331–337.

Литвинова Т. Ф. Малоросс в российском культурно-историографическом пространстве второй половины XVIII века. Днепропетровский историко-археографический сборник. 2001. Вип. 2. С. 28–64.

Пилипенко В. В., Ушаков І. Ю. Гетьман Богдан Хмельницький і українська культура. Питання історії культури України. 1995. С. 12–19.

Солдатенко Т. Я. Жінки в героїчному козацькому епосі. Патріотичне виховання української молоді засобами фізичної культури та козацької педагогіки. 2001. С. 52–58.

Стоян Т. А. Університети України в системі вищої освіти Російської імперії в другій половині XIX ст. Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Наукові записки. 1998. Вип. 4. С. 82–89.

Топальський В. Л. Душпастирська діяльність священиків в українському козацькому війську XVI–XVIII ст. Сторінки історії. Київ, 2008. Вип. 27. С. 193–195.

Шевчук В. О. Українська культура : загальні питання культурно-стилістичні епохи. Освіта. Національна ідея. Київ : “Знання” України, 2007. 227 с.

Шевчук-Бєла Я. В. Національна політика Російської імперії щодо Півдня України та «національні меншини» (XVIII–XIX ст.). Актуальні проблеми політики. Одеса, 2009. Вип. 36. С. 335–344.

Юзефчик О. Художня традиція і духовна пам’ять народу (за мотивами українських дум та козацьких пісень). Матеріали людинознавчих філософських читань: Людина і гуманістична природа віри. 1998. Вип. 7. С. 157–167.

Якиминська Л. Особливості козацької та селянської ментальності і їх взаємодія.  Вікно в європейську науку : матеріали ІІ Міжнар. наук. семінару “Кайндлівські читання”, Чернівці, 28-29 травня 2005 р. Чернівці : Прут, 2005. С. 382–386.
Copyright (c) 2018 Ігор Миколайович Парфенюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.