Сучасний дизайн. Синтез мистецтв, технологій, етнокультури та екології

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1311.35.2019.188781

Ключові слова:

дизайн-творчість, проектна культура, дизайн-мислення, фактори впливу

Анотація

Мета дослідження – виявлення тенденцій розвитку сучасного дизайну з визначенням
факторів впливу на їх формування та спонукальних причин зародження нових напрямків
дизайну. Надається оцінка потенціалу використання дизайн-мислення у ролі концептуально-
методологічної основи дизайн-творчості. Методи дослідження основані на системному
підході до аналізу тенденцій розвитку сучасного дизайну. Для надання оцінки потенціалу
дизайн-мислення у ролі концептуально-методологічної бази теорії та практики дизайну,
визначення основних груп факторів впливу на формування тенденцій та нових напрямків
дизайн-творчості використано елементи порівняльного, критичного, історіографічного
та контент-аналізу, а також метод декомпозиції складних процесів. Наукова новизна
дослідження полягає у визначенні тенденції розвитку сучасного дизайну з урахуванням
соціальних, утилітарно-технологічних та художньо-естетичних факторів. Доведено, що
у результаті синтезу елементів культури і технологій може бути досягнута емерджентність,
яка у сполученні із соціальним замовленням нового стилю життя є спонукальною причиною
зародження нових напрямків дизайн-творчості. Висновки. Показано, що характерні риси
четвертої індустріальної революції у сучасному дизайні відображаються у формі тенденцій
синтезу технологій, мистецтв, елементів етнокультури та екології. Запропоновано принцип
диференціації дизайн-творчості від процесів інших напрямків діяльності. Показано,
що вплив соціальних факторів на тенденції розвитку сучасного дизайну проявляється
у формі розширення «зон дії» дизайну, фактори художньо-естетичної природи стимулюють
тенденцію розширення горизонтів фантазії дизайнера, а фактори утилітарно-технологічної
природи спричинили появу у сучасному дизайні тенденції реалізації нездійсненних
раніше технологічних операцій Аналіз потенціалу дизайн-мислення у ролі концептуально-
методологічної основи дизайн-творчості показав доцільність його використання для
систематизації процесу дизайн-проектування.

Біографія автора

Iryna Hardabkhadze, Київський національний університет культури і мистецтв

Доцент

Посилання

An Introduction to Design Thinking PROCESS GUIDE. (2017). The Stanford d.school. Retrieved from https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/ wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf [in English].

Brown, T., & Kātz, B. (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. New York: Harper Business [in English].

Fry, T. (2009). Design Futuring: sustainability, ethics, and new practice. Oxford-New York: Berg [in English].

Global Human Capital Trends 2016. (2016). Deloitte’s Human Capital. Deloitte University Press. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/ HumanCapital/gx–dup–global–human–capital–trends–2016.pdf [in English].

Liedtka, J. (2018). Why Design Thinking Works. Harvard Business Review. September–October issue. Retrieved from https://hbr.org/2018/09/why-design-thinking-works [in English].

Milev, Y. (2018). The Transformation of Societies in the Mirror of an Expanded Concept of ‘Design’. AOBBME. Retrieved from http://www.aobbme.com/wordpress/wpcontent/ uploads/Designing_YM_Maastricht.pdf [in English].

Milk, C. (2016). The birth of virtual reality as an art form. TED Talk. Retrieved from https://www. ted.com/talks/chris_milk_the_birth_of_virtual_reality_as_an_art_form/transcript [in English].

Oxman, N. (2016). Design at the Intersection of Technology and Biology. Enzyme. Retrieved from http://www.weareenzyme.com/peopl [in English].

Szalapaj, P. (2005). Contemporary Architecture and the Digital Design Process. Taylor & Francis Group. Retrieved from https://www.taylorfrancis.com/books/9781315042879 [in English].

Tennø, H. (2018). Traditional vs. Digital Design Thinking. Digital design thinking portal. Retrieved from https://www.digitaldesignthinking.io/ [in English].

The Fourth Industrial Revolution. (2016). World Economic Forum. Retrieved from https://www. weforum.org/agenda/2016/01/the–fourth–industrial–revolution–what–it–means– and–how–to–respond [in English].

Top 9 of the best CAD fashion design software. (2018). Sculpteo. Retrieved from https://www. sculpteo.com/blog/2018/02/07/top–9–of–the–best–cad–fashion–design–software [in English].

Turner, A.L. (2014). The history of flat design: How efficiency and minimalism turned the digital world flat. TheNestWeb. Design & Dev. Retrieved from https://thenextweb. com/dd/2014/03/19/history-flat-design-efficiency minimalism-made-digital-world-flat [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-27

Як цитувати

Hardabkhadze, I. (2019). Сучасний дизайн. Синтез мистецтв, технологій, етнокультури та екології. Питання культурології, (35), 21–33. https://doi.org/10.31866/2410-1311.35.2019.188781

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ