КУЛЬТУРНІ ТА КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕНЬ

Автор(и)

  • Ірина Владиславівна Петрова Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8146-9200

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256902

Ключові слова:

культурні та креативні індустрії, культурна політика, культурні цінності, символічна креативність, індустріалізація культури, культурний продукт

Анотація

Мета статті — здійснити порівняльний аналіз методологічних підходів до понять «культурні та креативні індустрії». Імплементація культурних та креативних індустрій в політику багатьох держав та використання культури як «м’якої сили», що формує і зберігає культурну ідентичність й захищає державні інтереси, обумовлює необхідність конкретизації відповідного поняттєвого апарату. Методологія дослідження. Використано компаративний, системний та аналітичний методи, застосування яких дозволило виявити спільне і розбіжне у різних методологічних підходах (модель DCMS, символіко-текстова модель; концентрично-кругова модель; авторсько-правова модель; торговельно- орієнтована модель), що використовуються для означення культурно-креативних секторів у різних країнах світу. Наукова новизна полягає у систематизації наявних теоретичних напрацювань щодо проблеми поняття «культурні та креативні індустрії» в сучасній культурології; проаналізовано та схарактеризовано трансформаційні процеси, що позначилися на змістовому наповненні означеного поняття. Висновки. Розкрито особливості різних методологічних підходів, що використовуються урядами країн в управлінні культурними та креативними індустріями; сформульовано сприйняття культурних та креативних індустрій культурологами та економістами; схарактеризовано тренди культурних та креативних індустрій в сучасному світі. Наголошено на тому, що розвиток культурних та креативних індустрій відбувається завдяки колаборації мистецтва, культури, бізнесу й технологій. Доведено, що засадничими цінностями культурних та креативних індустрій є талант і художні здатності особи, інноваційна ідея, креативність й унікальність. Акцентовано на тому, що завдяки творенню конкурентоздатних ринкових продуктів внесок культурних і креативних індустрій в економіку держав є доволі відчутним й неперервно зростає. Конкретизація креативної діяльності у відповідних результатах (передусім — творенні культурного продукту) обумовлює, по-перше, становлення й розвиток багатоманітних культурних інституцій; по-друге, здійснення діяльності культурними менеджерами та митцями (у межах якої/якими продукується культурний продукт); по-третє, формує культурні цінності, смисли та символи.

Біографія автора

Ірина Владиславівна Петрова, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор культурології, професор

Посилання

Antoshkina, L. I. (2011). Kreatyvni industrii: problemy i perspektyvy rozvytku [Creative Industries: Problems and Prospects]. In O. O. Bieliaiev (Ed.), Formuvannia rynkovoi ekonomiky [Formation of a Market Economy] (Vol. 2, pp. 8–13). Vadym Hetman Kyiv National Economic University [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2019, April 24). Pro zatverdzhennia vydiv ekonomichnoi diialnosti, yaki nalezhat do kreatyvnykh industrii [About the Statement of Kinds of Economic Activity Which Belong to Creative Industries] (№ 265-r). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Cabinet Office, Government of Japan. (n.d). Cool Japan Strategy. Retrieved February 14, 2022, from https://www.cao.go.jp/cool_japan/english/index-e.html/ [in English].

Culture Satellite Account: Final Report of pilot project. (2009). Publications of the Ministry of Education. www.minedu.fi [in English].

Department for Digital, Culture, Media & Sport. (1998, April 9). Creative Industries Mapping Documents 1998. https://www.gov.uk/government/publications/creative-industriesmapping-documents-1998 [in English].

Department for Digital, Culture, Media & Sport. (2001, April 9). Creative Industries Mapping Documents 2001. https://www.gov.uk/government/publications/creative-industriesmapping-documents-2001 [in English].

Department for Digital, Culture, Media & Sport. (2017, April 20). DCMS Sectors Economic Estimates: Request for User Feedback. https://www.gov.uk/government/consultations/dcms-sectors-economic-estimates-request-for-user-feedback [in English].

Department for Digital, Culture, Media & Sport. (2021, August 26). DCMS Sector Economic Estimates Methodology. http://surl.li/bexns [in English].

Freeman, A. (2012, June 3). Is Creation an Industry? A Constructive Critique of the Economics of the Cultural and Creative Industries. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2074338 [in English].

Gnedovskii, M. B., Zelentsova, E. V., Flier, A. Ya., Shapinskaya, E. N., Zhukova, O. A., & Ivanov, S. V. (2013). Kul’turnye industrii: teorii i praktiki v kontekste sovremennykh sotsial’nykh transformatsii [Cultural Industries: Theories and Practices in the Context of Modern Social Transformations]. Voprosy Kul’turologii, 3, 71–85 [in Russian].

Her Majesty’s Stationery Office. (2016). The Culture White Paper. Department for Culture Media & Sport [in English].

Hesmondhalgh, D. (2014). Kul’turnye industrii [The Cultural Industries] (I. Kushnareva, Trans., 2nd ed.). Publishing House of the Higher School of Economics [in Russian].

Horkheimer, M., & Adorno, T. (2016). Kul’turnaya industriya. Prosveshchenie kak sposob obmana mass [Cultural Industry. Enlightenment as a Way to Deceive the Masses]. Ad Marginem Press [in Russian].

Minister in charge of the "Cool Japan" strategy. (2014, August 26). Declaration of Cool Japan’s Mission. https://www.cao.go.jp/cool_japan/english/pdf/published_document4.pdf [in English].

Oliinyk, O. S. (2008). Industrializatsiia kultury: teoretychna rozvidka [Industrialisation of Culture: Theoretical Exploration]. State Academy of Culture and Arts Management [in Ukrainian].

Oliinyk, O. S. (2009). Fenomen "kulturni industrii": pokhodzhennia ta sotsiokulturnyi zmist [The Phenomenon of "Cultural Industries": the Origin and Socio-cultural Content]. The Culturology Ideas, 1(1), 67–73 [in Ukrainian].

Parkhomenko, I. (2017). Poniattia "kulturni" ta "kreatyvni industrii" v zakhidnoievropeiskomu naukovomu dyskursi ta uriadovo-instytutsiinykh praktykakh Velykobrytanii ta Yevropeiskoho Soiuzu [The Concepts of "Cultural" and "Creative Industries" in Western European Scientific Discourse and Governmental-Institutional Practices of Great Britain and the European Union]. Ukrainian Cultural Studies, 1, 74–78 [in Ukrainian].

Parkhomenko, I., & Berezovska, K. (2020). The Concept of Cultural Productin the Context of Interdisciplinary Approach. Socio-Cultural Management Journal, 3(2), 57–74. https://doi.org/10.31866/2709-846x.2.2020.222647 [in English].

Pavlova, O. (2017). Do definitsii poniattia "kulturna industriia": deskryptsiia symptomiv ta analiz tendentsii [To the Definition of "Cultural Industry": Description of Symptoms and Analysis of Trends]. Ukrainian Cultural Studies, 1, 39–47 [in Ukrainian].

Petrova, I. (2019, June 6–7). Modeli rozvytku kulturnykh industrii: zahalnyi ohliad [Models of Development of Cultural Industries: an Overview.]. In Kultura i kreatyvni industrii yak osnova rozumnoi stratehii rozvytku maloi terytorii [Culture and Creative Industries as the Basis of a Smart Strategy for Small Area Development], Proceedings of the III All- Ukrainian Conference (pp. 51–52), Tulchyn, Ukraine. Ternopil regional branch of the Association of Ukrainian Cities [in Ukrainian].

Statistics Finland. (2020, April 23). Official Statistics of Finland (OSF): Innovation. http://www.stat.fi/til/inn/index_en.html [in English].

Throsby, D. (2013). Ekonomika i kul’tura [Economics and Culture] (I. Kushnareva, Trans.). Publishing House of the Higher School of Economics [in Russian].

UNESCO Institute for Statistics. (2005). International Flows of Selected Cultural Goods and Services 1994–2003: Defining and Capturing the Flows of Global Cultural Trade. http://surl.li/bexod [in English].

UNESCO. (2009). Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue: UNESCO World Report. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000185202 [in English].

United Nations Conference on Trade and Development. (2021, January 13). Creative Economy to Have its Year in the Sun in 2021. https://unctad.org/news/creative-economy-haveits-year-sun-2021 [in English].

United Nations. (2004, June 13). Creative Industries and Development: UNCTAD XI Highlevel Panel on Creative Industries and Development. https://digitallibrary.un.org/record/522590?ln=ru С.2 [in English].

United Nations. (2021). International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021: Resolution. https://digitallibrary.un.org/record/3847697?ln=ru [in English].

United Nations. General Assembly. (2013, December 20). Kul’tura i ustoichivoe razvitie [Culture and Sustainable Development] (Resolution 68/223). https://undocs.org/ru/A/RES/68/223 [in Russian].

United Nations. General Assembly. (2019, December 19). International Year of Creative Economy for Sustainable Development (Resolution 74/189). https://undocs.org/en/A/RES/74/198 [in English].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2010, December 14). Pro kulturu [About culture] (№ 2778-VI). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text [in Ukrainian].

World Intellectual Property Organisation. (2015). Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-based Industries. https://tind.wipo.int/record/28650 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-28

Як цитувати

Петрова, І. В. (2022). КУЛЬТУРНІ ТА КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕНЬ. Питання культурології, (39), 63–77. https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256902

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ