КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Наталія Анатоліївна Гайсинюк Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7959-9751

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256906

Ключові слова:

інформаційні технології, комунікація, електронні документи, управлінські рішення, електронний уряд

Анотація

Мета статті — визначити специфіку інформаційно-документаційного забезпечення управлінських рішень та дослідити вплив на формування електронного урядування як форми організації ефективного державного управління. Методологія дослідження ґрунтується на методах аналізу і синтезу, а також принципах об’єктивності та системності (для розуміння процесу організації роботи з управлінськими документами та електронного документообігу; для визначення основних принципів електронного урядування і підвищення ефективності діяльності державних органів). Наукова новизна полягає в обґрунтуванні значущості залучення інноваційних технологій в інформаційно- документаційне забезпечення. Висновки. Визначено, що використання новітніх технологій покращує якість управлінських рішень та пришвидшує роботу з документами. У такий спосіб відбувається формування нових управлінських відносин, побудованих на знаннях та інформації. Наголошено, що для оперативного управління інформаційним ресурсом та ефективного прийняття управлінських рішень постає потреба у впровадженні електронного документообігу як сукупності технологій, що оптимізує і змінює роботу органів влади. Доведено, що впровадження електронного документообігу безпосередньо пов’язане з електронним урядуванням як формою організації державного управління. Перевагами електронного урядування є прозорість та відкритість публічної адміністрації, економія матеріальних і часових ресурсів, оптимізація управління та підвищення якості надання адміністративних послуг, ефективність витрачання бюджетних коштів та скорочення витрат на утримання державного апарату, якісне надання адміністративних послуг, зменшення корупції в органах влади, забезпечення умов для розвитку електронної демократії через визначення населенням послуг, що надаватиме уряд, а також формування позитивного образу держави й суспільства.

Біографія автора

Наталія Анатоліївна Гайсинюк, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Arkhipova, Ye. O. (2015). Elektronne uriaduvannia yak forma orhanizatsii derzhavnoho upravlinnia [E-Government as a Form of Public Administration]. Derzhavne Upravlinnya: Udoskonalennya ta Rozvytok, 5. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=855 [in Ukrainian].

Aseiev, G. G. (2007). Elektronnyi Dokumentooborot [Electronic Document Management]. Kondor [in Russian].

Aseiev, H. H. (2006). Kontseptualni pidkhody do problem upravlinnia dokumentatsiieiu [Conceptual Approaches to Documentation Management Problems]. Bulletin of the Book Chamber, 11, 25–28 [in Ukrainian].

Aseiev, H. H. (2014). Kontseptsiia tekhnolohii masovoho uvedennia dokumentiv v elektronni arkhivy [The Concept of Technology of Mass Input of Documents in Electronic Archives]. Bulletin of the Book Chamber, 6, 28–30 [in Ukrainian].

Dikhtiarenko, O. V. (2013). Problemy i perspektyvy stanu suchasnoho dokumentoobihu ta dilovodstva [Problems and Prospects of the State of Modern Document Management and Record Keeping]. Management of Development of Complex Systems, 13, 147−151 [in Ukrainian].

Durman, M. O., Durman, O. L., & Linetska, Ya. M. (2022). Stan naukovoi rozroblenosti problematyky zaprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii u derzhavne upravlinnia [Fragmentation of the Problematics in the Implementation of Information Technology at the Public Administration]. Derzhavne Upravlinnya: Udoskonalennya ta Rozvytok, 1. http://surl.li/ [in Ukrainian].

Dvoilenko, I. V. (2008). Vyrishennia typovykh problem vprovadzhennia system elektronnoho dokumentoobihu iz zastosuvanniam elektronnoho tsyfrovoho pidpysu v orhanakh derzhavnoi vlady [Solving Typical Problems of Implementation of Electronic Document Management Systems With the Use of Electronic Digital Signature in Public Authorities]. Public Administration: Theory and Practice, 1(7). http://www.academy.gov.ua [in Ukrainian].

Filipova, L. Ya. (2007). Informatsiini systemy v komp’iuterno-dokumentatsiinii sferi: zahalni metodolohichni pidkhody do naukovykh doslidzhen [Information Systems in the Field of Computer Documentation: General Methodological Approaches to Research]. Bulletin of the Book Chamber, 10, 36–38 [in Ukrainian].

Filipova, L. Ya. (2018). Tsyfrovi arkhivy v suchasnomu suspilstvi: terminolohichnyi ta zmistovnyi aspect [Digital Archives in Modern Society: Terminological and Substantive Aspect]. Library Science. Record Studies. Informology, 2, 6–11 [in Ukrainian].

Filipova, L. Ya., & Pleshakova-Borovynska, M. H. (2020). Suchasni ta perspektyvni napriamy rozvytku elektronnoho dokumentoobihu v systemi upravlinnia vyrobnychym pidpryiemstvom [Modern and Promising Directions of Electronic Document Management Development in the Production Enterprise Management System]. The Scientific Heritage, 4(46), 70–74 [in Ukrainian].

Horban, Yu., & Kulish, Yu. (2021). Informatsiina bezpeka, okhorona i zberezhennia kulturnoi spadshchyny: tendentsii ta stratehichni napriamy [Information security, protection and preservation of cultural heritage: trends and strategic directions]. Grail of Science, 2–3, 616–623. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.130 [in Ukrainian].

Horbulin, V. P., Hrytsiak, N. V., Semenchenko, A. I., Karpenko, O. V., Klymenko, I. V., Kukarin, O. B., Lytvynova, L. V., Nesteriak, Yu. V., Poprotskyi, O. P., Soloviov, S. H., & Moroz, O. O. (2014). Elektronne uriaduvannia [E-government]. Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy [in Ukrainian].

Konoval, V. O. (2016). Metodolohichni zasady elektronnoho uriaduvannia na mistsevomu rivni: poniattia, pryntsypy, modeli ta peredumovy [Methodological Foundations of E-Government at the Local Level: concepts, principles, models and prerequisites]. Theory and Practice of Public Administration, 2(53), 65–72 [in Ukrainian].

Kovaliv, S. A. (2010). Avtomatyzatsiia dilovodstva. Pershyi etap [Office Automation. The First Stage]. Dilovodstvo, 1, 41–46 [in Ukrainian].

Kukarin, O. B. (2015). Elektronnyi dokumentoobih ta zakhyst informatsii [Electronic Document Management and Information Protection]. Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy [in Ukrainian].

Kuznetsov, S. L. (2004). Avtomatizatsiya raboty s dokumentami [Automation of Work With Documents]. Deloproizvodstvo, 1, 53–56 [in Russian].

Kuznetsov, S. L. (2011). Novyi standart na sistemy elektronnogo deloproizvodstva [The New Standard for E-Business Systems]. Deloproizvodstvo, 1, 27–31 [in Russian].

Kuznetsov, S. L. (2014). Sovremennye tekhnologii dokumentatsionnogo obespecheniya upravleniya [Modern Technologies for Documentation Support of Management] (2nd ed.). TERMIKA [in Russian].

Kyrylyshen, Ya. V., & Ostapenko, A. V. (2013). Osoblyvosti pobudovy suchasnykh dokumentalno-informatsiinykh system z vykorystanniam khmarnykh tekhnolohii [Features of Construction of Modern Documentary Information Systems Using Cloud Technology]. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 49‒55 [in Ukrainian].

Laba, O. V. (2011, May 17–19). Osnovni etapy avtomatyzatsii dilovodstva v orhanizatsii [The Main Stages of Office Automation in the Organization]. In Dokumentoznavstvo. Bibliotekoznavstvo. Informatsiina diialnist: problemy nauky, osvity, praktyky [Documentary Studies. Library Science. Information Activity: Problems of Science, Education, Practice], Proceedings of the VIII International Scientific-Practical Conference (pp. 47–49), Kyiv, Ukraine. National Academy of Culture and Arts Management [in Ukrainian].

Laba, O. V. (2015). Do problem orhanizatsii elektronnoho dilovodstva v Ukraini [To the Problems of Organization of Electronic Record Keeping in Ukraine]. Studii z Arkhivnoi Spravy ta Dokumentoznavstva, 22–23, 88–94 [in Ukrainian].

Laba, O. V., & Dudii, I. (2019, May 16–18). Sutnisni kharakterystyky elektronnoho dilovodstva: terminolohichnyi aspect [Essential Characteristics of Electronic Record Keeping: Terminological Aspect]. In A. M. Peleshchyshyn, & O. V. Markovets (Eds.), Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo [Information, Communication, Society 2019], Proceedingsof the 8th International Academic Conference ICS-2019 (pp. 132–133). Chynadiyovo, Ukraine. Lviv Polytechnic Publishing House [in Ukrainian].

Leushina, E. V. (2013). Razvitie elektronnogo dokumentooborota na predpriyatii: istoriya i perspektivy [Development of Electronic Document Management at the Enterprise: History and Prospects]. Novyi Universitet. Seriya: Ekonomika i Pravo, 12(34), 23‒127 [in Russian].

Luhova, T. A., & Akimov, O. Ye. (2013). Evoliutsiia system elektronnoho dokumentoobihu pidpryiemstv [Evolution of Electronic Document Management Systems of Enterprises]. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 16‒20 [in Ukrainian].

Matlina, M. M. (2012). Informatsiino-dokumentatsiine zabezpechennia diialnosti kantseliarii vyrobnychoho pidpryiemstva [Information and Documentation Support of the Office of the Production Enterprise]. Humanitarian Journal, 3, 108–113 [in Ukrainian].

Pysarenko, V. P. (2011). Elektronnyi dokumentoobih v orhanakh vlady [Electronic Document Management in Government]. State Formation, 2. http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_2_6 [in Ukrainian].

Pysarenko, V. P. (2012). Uprovadzhennia elektronnoho dokumentuvannia v orhanakh derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia [Introduction Of Electronic Documentation in Public Authorities And Local Governments]. Public Administration: Theory and Practice, 2, 43–54 [in Ukrainian].

Shelestova, A. M. (2011). Navchalna dokumentatsiia v intehrovanomu informatsiinokomunikatsiinomu prostori vyshchoho navchalnoho zakladu [Educational Documentation in the Integrated Information and Communication Space of Higher Education] [Abstract of PhD Dissertation, National Academy of Culture and Arts Management] [in Ukrainian].

Velychkevych, M. B., Mitrofan, N. V., & Kunanets, N. E. (2010). Elektronnyi dokumentoobih, tendentsii ta perspektyvy [Electronic Document Management, Trends and Prospects]. Bulletin of Lviv Polytechnic National University, 689, 44–53 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2003, December 16). Pro elektronni dokumenty ta elektronnyi dokumentoobih [About electronic documents and electronic document management] (№ 851-IV). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2017, October 5). Pro elektronni dovirchi posluhy [About electronic trust services] (№ 2155-VIII). https://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/14709.html [in Ukrainian].

Yakymiuk, Yu. P. (2011). Komunikatsiina systema dokumentatsiinoho zabezpechennia upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom [Communication System of Documentation Support of Higher Education Institution Management] [Monograph]. Universytet "Ukraina" [in Ukrainian].

Yehanov, V. V. (2012). Problemy ta perspektyvy vprovadzhennia systemy elektronnoho uriaduvannia v Ukraini [Problems and Prospects of E-government System Implementation in Ukraine]. State Formation, 2. http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_ [in Ukrainian].

Zahoretska, O. M. (2008). Informatsiini potreby pratsivnykiv sluzhb dilovodstva (za rezultatamy analizu veb-portaliv vitchyznianykh profesiinykh spivtovarystv) [Information Needs of Office Workers (Based on the Results of the Analysis of Web Portals of Domestic Professional Communities)]. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 22–26 [in Ukrainian].

Zahoretska, O. M. (2015). Analiz struktury i zmistu osnovnykh lokalnykh normatyvnykh dokumentiv sluzhby dilovodstva [Analysis of the Structure and Content of the Main Local Regulations of the Office]. Studii z Arkhivnoi Spravy ta Dokumentoznavstva, 22–23, 72–80 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-28

Як цитувати

Гайсинюк, Н. А. (2022). КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Питання культурології, (39), 112–127. https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256906

Номер

Розділ

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ