ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Оксана Борисівна Кошелєва Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1653-2103
  • Олена Анатоліївна Кравчук Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7893-5840
  • Оксана Володимирівна Цисельська Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2869-2454

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256916

Ключові слова:

дистанційна освіта, самостійна робота, студенти, оцінка якості, інформаційно-комунікативні технології, навчально-виховний процес, компетентність, заклади вищої освіти

Анотація

Мета статті — визначити ефективність використання інформаційно-комунікативних технологій у забезпеченні якості здобутої за їх допомогою дистанційної освіти. У статті проаналізовано інтерактивні дистанційні технології навчання, значна увага до яких зумовлена безпосереднім зв’язком з рівнем життя населення, а зміст людського капіталу визначається темпами зростання добробуту залежно від рівня освіти. Методологію дослідження становлять методи аналізу та синтезу, системний, історичний і культурологічний підходи, що дали можливість з’ясувати специфіку дистанційної освіти, прослідкувати етапи становлення та оцінити здатність ІКТ забезпечити її якість. Наукова новизна полягає в аналізі основних переваг та недоліків дистанційної форми навчання та визначенні напрямів вдосконалення використання ІКТ у системі дистанційної освіти. Висновки. На сучасному етапі онлайн-навчання стало основою для надання студентам вільного доступу до знань, покажчиком рівня свободи у виборі закладів вищої освіти незалежно від територіальної віддаленості, можливості навчання у зручний час, темпу засвоєння навчального матеріалу, впливу на конфігурацію навчальної програми та зменшення ризику упередженого ставлення з боку суб’єктів навчальної комунікації. Доведено, що без якісної дистанційної освіти неможливо побудувати сучасну систему безперервного навчання. Її якість має безпосередню залежність відповідності знань та умінь випускників навчального закладу вимогам ринку праці. Наголошено, що забезпечити якість дистанційної освіти можливо через розвиток інформаційно-комунікативних технологій. Водночас оцінка її якості має бути близькою до оцінки якості традиційної очної або заочної освіти та має відповідати однаковим вимогам. Це здійснюється шляхом виявлення чинників (системних елементів), керуючи якими можна забезпечити необхідну якість освіти та оцінити показники організації, процесу й засобів навчання.

Біографії авторів

Оксана Борисівна Кошелєва, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Старший викладач

Олена Анатоліївна Кравчук, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Викладач

Оксана Володимирівна Цисельська, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Викладач

Посилання

Becker, G. S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Columbia University Press [in English].

Bielova, L. O. (2016). Yakisna osvita yak zaporuka yakosti zhyttia naselennia [Quality education as a guarantee of quality of life]. Teoriia ta Praktyka Derzhavnoho Upravlinnia, 4, 8–17 [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu. (2006). Teoretyko-metodolohichni zasady modeliuvannia navchalnoho seredovyshcha suchasnykh pedahohichnykh system [Theoretical and methodological principles of modelling the learning environment of modern pedagogical systems]. Informatsiini Tekhnolohii i Zasoby Navchannia, 1(1). http://lib.iitta.gov.ua/506 [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu. (2008a). Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity [Models of organisational systems of open education] [Monograph]. Atika [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu., Kukharenko, V. M., Syrotenko, N. H., Rybalko, O. V., & Bohachkov, Yu. M. (2008b). Tekhnolohiia stvorennia dystantsiinoho kursu [Distance Learning Technology]. Milenium [in Ukrainian].

Dudar, Z. V., & Revenchuk, I. A. (2012, November 15–16). Yakist dystantsiinoi osvity: problemy ta rishennia [Quality of distance education: problems and solutions]. In Elektronni zasoby ta dystantsiini tekhnolohii dlia navchannia protiahom zhyttia [Electronic Tools and Distance Technologies for Lifelong Learning], Abstracts of the VIII International Scientific and Methodological Conference. Sumy, Ukraine (pp. 68–69). Sumy State University [in Ukrainian].

Holmberg, B. (2005). The Evolution, Principles and Practices of Distance Education. Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg [in Deutsch].

Horban, Yu. (2021a). Dystantsiine obsluhovuvannia ta novi onlain-posluhy bibliotek zakladiv vyshchoi osvity pid chas pandemii COVID-19 [Remote service and new online services of libraries of higher education institutions during the COVID-19 pandemic]. In Scientific Practice: Modern and Classical Research Methods, I International Scientific and Practical Conference. Boston, USA, February 26 (Vol. 3, pp. 160–164). https://doi.org/10.36074/logos-26.02.2021.v3.53 [in Ukrainian].

Horban, Yu. I., Rybka, L. A., & Rybka, A. T. (2021b). Naukova biblioteka Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv: modernizatsiia i stratehiia v umovakh sohodennia [Scientific Library of Kyiv National University of Culture and Arts: Modernisation and Strategy in the Present Conditions]. Issues in Cultural Studies, 37, 137–149. https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236015 [in Ukrainian].

Hrynevych, L. M. (2019, June 11–12). Yakist vyshchoi osvity yak priorytet derzhavnoi polityky u sferi vyshchoi osvity [Quality of higher education as a priority of state policy in the field of higher education]. In Rozbudova systemy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v Ukraini [Development of the Quality Assurance System of Higher Education in Ukraine], International Conference. Kyiv, Ukraine. State University of Trade and Economics. https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/afdd0bda19a6d3615794b02bdfa92c4d.pdf [in Ukrainian].

Hryvnak, B., & Kushetska, Kh. (2020, May 20). Vykorystannia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia zdobuvachamy osvity v umovakh karantynu [The use of distance learning technologies by students during the quarantine]. In Informatsiia ta dokument u suchasnomu naukovomu dyskursi [Information and Document in Modern Scientific Discourse], VI All-Ukrainian Remote Scientific-practical Conference. Ivano-Frankivsk, Ukraine (pp. 35–41). Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2020, September 08). Deiaki pytannia orhanizatsii dystantsiinoho navchannia [Some issues of distance learning organisation] (№ 1115). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#n2 [in Ukrainian].

Moroz, S. A., Romanovskyi, O. H., Moroz, V. M., Dombrovska, S. M., Hren, L. M., & Pomaza- Ponomarenko, A. L. (2020). Dystantsiina forma zdobuttia vyshchoi osvity: analiz dumky studentiv shchodo yakosti, perevah i nedolikiv [Distance form of higher education: analysis of students’ opinions on quality, advantages and disadvantages]. Informatsiini Tekhnolohii i Zasoby Navchannia, 79(5), 276–295. https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3340 [in Ukrainian].

Oleshko, A. A., Rovniahin, O. V., & Hodz, V. R. (2021). Udoskonalennia dystantsiinoho navchannia u vyshchii osviti v umovakh pandemichnykh obmezhen [Improving distance learning in higher education in the context of pandemic constraints]. Derzhavne Upravlinnia: Udoskonalennia ta Rozvytok, 1. http://www.dy.nayka.com.ua/?n=1&y=2021 [in Ukrainian].

Porshneva, K. S. (2021). Do problemy zastosuvannia dystantsiinoi osvity ta E-osvity u suchasnykh umovakh [To the problem of application of distance education and E-education in modern conditions]. Innovatsiina Pedahohika, 41(2), 83–87. https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/41/2.16 [in Ukrainian].

Simpson, O. (2002). Supporting students in Open and Distance Learning. Kogan page Limited [in English].

Yudina, N. V. (2015). Istorychno-futurolohichni vymohy do osvitianskoi pidhotovky "marketolohiv 3.0" [Historical and futurological requirements for educational training of "marketers 3.0"]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho kooperatyvnoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, 9, 553–556. http://www.xktei.km.ua/files/Zbirnik9.pdf#page=553 [in Ukrainian].

Yudina, N. V. (2016, July 15–17). Formuvannia standartiv yakosti dystantsiinoi osvity v informatsiinomu suspilstvi [Formation of quality standards for distance education in the information society]. In Upravlinnia maibutnim na styku tekhnolohichnykh ukladiv [Management of the Future at the Junction of Technological Systems], Interdisciplinary Futurological Forum. Kyiv, Ukraine (pp. 53–59). Vydavets L. I. Yudina. http://futurolog.com.ua/publish/20160715futuremanagement/Zbirnyk.pdf [in Ukrainian].

Zabolotskyi, A. Yu. (2016). Problema yakosti dystantsiinoho navchannia [The problem of distance learning quality]. Young Scientist, 5(32), 333–335 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-28

Як цитувати

Кошелєва, О. Б., Кравчук, О. А., & Цисельська, О. В. (2022). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Питання культурології, (39), 160–171. https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256916

Номер

Розділ

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ