ІНКЛЮЗІЯ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ЧИННИК КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ

Автор(и)

  • Руслан Степанович Мохнюк Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9694-4449

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256926

Ключові слова:

інклюзія, інклюзивне середовище, безбар’єрність, рівність, громадянське суспільство, культуротворчість

Анотація

Мета статті — узагальнити сучасні інклюзивні практики у контексті культуротворчого чинника розвитку громадянського суспільства та окреслити наявні проблеми у цій царині. Актуальним постає сьогодні питання інклюзії в Україні з огляду на соціальну значущість, недостатню до неї увагу у попередні роки та у зв’язку з загостренням ситуації, пов’язаної з російсько-українською війною, наявністю осіб з інвалідністю. Методологія дослідження базується на загальних методах емпіричних і теоретичних досліджень, зокрема аналізі, синтезі, узагальненні. Теоретичний аналіз наукової літератури, нормативно-правових документів здійснено з метою вироблення концептуального підходу до розгляду явищ інклюзії та безбар’єрності. На основі культурологічного методу виявлено культуротворчий чинник розвитку громадянського суспільства в контексті формування інклюзивного середовища. Метод узагальнення використано для систематизації регіональної інклюзивної практики. Наукова новизна полягає у з’ясуванні наявності культуротворчого чинника в інклюзивному просторі та активації громадянського суспільства у цьому процесі. Висновки. Концепція заявленої теми передбачає використання моделей «людина- людина» з її культурною домінантою та «людина-інклюзивний простір» з культуротворчим підходом до організації безбар’єрності. Аналіз теоретичної основи та практичної ситуації в інклюзивному сегменті України дав змогу окреслити завдання: законодавче забезпечення інклюзивного процесу підзаконними актами; налагодження взаємозв’язку та синергії державних і недержавних інституцій в інклюзивному та безбар’єрному просторі; активізація громадськими інституціями контролюючої функції у питанні безбар’єрності; встановлення діалогу між учасниками інклюзивного процесу; використання іміджетворчих інструментів з метою популяризації інклюзії в інформаційному просторі України; кластерний підхід до організації інклюзивних проєктів. Інклюзія повинна стати природною потребою, ментальною рисою, а пришвидшує цей процес саморозвитку особистості культуротворчий чинник.

Біографія автора

Руслан Степанович Мохнюк , Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Кандидат педагогічних наук

Посилання

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2021, April 14). Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii zi stvorennia bezbariernoho prostoru v Ukraini na period do 2030 roku [On Approval of the National Strategy for the Creation of Barrier-free Space in Ukraine Until 2030] (№ 366-p). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Davydenko, H. V. (2015). Teoretyko-metodychni zasady orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh krain Yevropeiskoho Soiuzu [Theoretical and Methodological Principles of the Organisation of Inclusive Education in Higher Educational Institutions of the European Union] [Abstract of D.Sc. Dissertation, Institute of Higher Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine] [in Ukrainian].

President of Ukraine. (2020, December 3). Pro zabezpechennia stvorennia bezbariernoho prostoru v Ukraini [Decree of the President of Ukraine on Ensuring the Creation of a Barrier-free Space in Ukraine] (№ 533/2020). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533/2020#Text [in Ukrainian].

President of Ukraine. (2021, September 27). Pro Natsionalnu stratehiiu spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini na 2021–2026 roky [Decree of the President of Ukraine on the National Strategy for the Development of Civil Society in Ukraine for 2021–2026] (№ 487/2021). https://www.president.gov.ua/documents/4872021-40193 [in Ukrainian].

Rajan, R. (2011). Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy. Princeton University Press [in English].

Rivnenska Oblasna Derzhavna Administratsiia. (2020, Dezember 11). Pro zminy do Oblasnoi prohrama sotsialnoho zakhystu naselennia Rivnenskoi oblasti na 2019–2025 roky [On Amendments to the Regional Programme of Social Protection of the Population of the Rivne Region for 2019–2025]. https://www.rv.gov.ua/npas/pro-zmini-dooblasnoyi-programi-socialnogo-zahistu-naselennya-rivnenskoyi-oblasti-na-2019-2025-roki-754-2020 [in Ukrainian].

Rivnenska Oblasna Derzhavna Administratsiia. (n.d.a). Inkliuziia [Inclusion]. https://www.rv.gov.ua/tag/inklyuziya [in Ukrainian].

Rivnenska Oblasna Derzhavna Administratsiia. (n.d.b). Prohramy, konkursy, hranty [Programmes, Competitions, Grants]. https://www.rv.gov.ua/programi-konkursi-granti [in Ukrainian].

Rivnenska Oblasna Rada. (2021, October 23). U viiskovomu hospitali realizovuiut proiekt "Etnoosvita dlia veterani ATO" [The Military Hospital is Implementing the Project "Ethnoeducation for ATO Veterans"]. https://ror.gov.ua/novyny/u-viiskovomugospitali-realizovuyut-proyekt-etnoosvita-dlya-1634977262 [in Ukrainian].

Ukrainian Cultural Foundation. (2019, February 4). Kultura ta kreatyvnist dlia porozuminnia ta rozvytku: Stratehiia Ukrainskoho kulturnoho fondu na 2019–2021 roky [Culture and Creativity for Understanding and Development: Strategy of the Ukrainian Cultural Foundation for 2019–2021] (№ 22). https://cutt.ly/BO4eKQ3 [in Ukrainian].

Vasylieva, H. I. (2021). Formuvannia metodychnoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity v umovakh inkliuzyvnoho seredovyshcha [Formation of Methodological Competence of Pedagogical Workers of Establishments of General Secondary Education in the Conditions of the Inclusive Environment] [Candidate’s thesis, National Pedagogical Dragomanov University] [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2009, Deсember 16). Konventsiia pro prava osib z invalidnistiu [Convention on the Rights of Persons with Disabilities] (№ 1767-VI). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2021, April 29). Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro kulturu" shchodo zahalnykh zasad nadannia naselenniu kulturnykh posluh [On Amendments to the Law of Ukraine "On Culture" Concerning General Principles of Providing Cultural Services] (№ 1432-IX). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1432-20#Text [in Ukrainian].

Zubchenko, S. O., Kaplan, Yu. B., & Tyshchenko, Yu. A. (2020). Stvorennia bezbariernoho seredovyshcha ta sotsialna inkliuziia: svitovyi dosvid dlia Ukrainy [Creating a Barrierfree Environment and Social Inclusion: World Experience for Ukraine]. National Institute Of Strategic Studies [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-28

Як цитувати

Мохнюк , Р. С. (2022). ІНКЛЮЗІЯ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ЧИННИК КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ. Питання культурології, (39), 182–193. https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256926

Номер

Розділ

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ