СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ГУМАНІЗМУ

Автор(и)

  • Михайло Михайлович Поплавський Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8234-8064

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.257637

Ключові слова:

культурологічні дослідження, сучасна культурологія, гуманізм, культура, культурний простір

Анотація

Мета статті — виявити особливості сучасних культурологічних досліджень та окреслити перспективи їх подальшого розвитку в контексті гуманістичного дискурсу ХХІ ст. Методологія дослідження. Застосовано принципи діалектичної методології (принцип всебічного розгляду предмета, принцип єдності історичного і логічного, принцип розвитку), системний та компаративний методи, що посприяли виявленню специфіки сучасних культурологічних досліджень, метод порівняльно-історичного аналізу, а також індуктивний і дедуктивний методи. Наукова новизна. Досліджено особливості та перспективи подальшого розвитку сучасної культурології в контексті процесу гуманізації; уточнено поняття «гуманізм» і розглянуто теоретичні розробки провідного неокласичного прагматика П. Курца, який посприяв становленню діяльності науковців, об’єднаних гуманістичним світоглядом; на основі розвитку нової гуманістичної парадигми сформульовано актуальні напрями культурологічних досліджень в Україні у ХХІ ст. Висновки. Сучасна культурологія, як і соціогуманітарні науки загалом, виконує найважливішу соціальну функцію — ліквідування, заповнення та компенсації світоглядних прогалин. Зі свого боку, джерелом культурологічних прогалин є негативна ідентичність, подолання якої можливе за рахунок гуманізації соціальних відносин засобами гуманітаризації пізнання і комунікації. Звернення до аналізу сучасних явищ культури доводить актуальність тем наукових досліджень, включення культурології в реалії сьогодення як важливого чинника формування нового гуманізму. Водночас наукові інтереси культурологів повинні охоплювати максимально широку сукупність явищ, процесів і тенденцій, що характеризують різноманітні аспекти культури в контексті гуманістичної парадигми.
Динаміка трансформаційних процесів суспільства ХХІ ст., зумовлених розвитком гуманістичних ідей, може стати предметом вивчення поколінням молодих учених. Подальший розвиток культурологічних досліджень у системі координат людських цінностей, споглядання загальнолюдського культурного простору і діалогу різних духовних традицій, основи комунікаційних процесів сприятимуть посиленню соціальної стабільності, моральній реконструкції та консолідації, поширенню загальноприйнятих цінностей тощо.

Біографія автора

Михайло Михайлович Поплавський, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор педагогічних наук, професор

Посилання

A New Humanism for the 21st Century: Address delivered on the occasion of the award ceremony for the Honorary Diploma in European and International Politics "UNESCO and the foundations of a New Humanism", Milan, Italy, 7 October 2010. (2014). In H. d’Orville, J. Plouin, & A.-B. Preis (Eds.), Envisioning a New Humanism for the 21st Century: New Avenues for Reflection and Action: Excerpts from selected texts (pp. 9–11). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227855 [in English].

American humanist association. (n.d.). Humanism and Its Aspirations: Humanist Manifesto III, a Successor to the Humanist Manifesto of 1933. Retrieved May 11, 2022, from https://americanhumanist.org/what-is-humanism/manifesto3/ [in English].

Bohutskyi, Yu. P. (2009). Problemy istorychnoi kulturolohii v aspekti zberezhennia samobutnosti ukrainskoi kultury [Problems of Historical Culturology in the Aspect of Preserving the Identity of Ukrainian Culture]. In V. V. Bolhov (Comp.), Mystetskyi Olimp Ukrainy [Art Olympus of Ukraine] (pp. 8–11) Ukrayinskyy Vydavnychyy Konsortsium [in Ukrainian].

Chebotaieva, O. P. (2017). Aktualni problemy instytutsionalizatsii kulturolohichnoi nauky [Actual Problems of Institutionalization of Culturological Science]. Young Scientist, 9(49), 191–194 [in Ukrainian].

Fed, V. A., & Lykova, S. S. (2017). Metodolohichnyi aparat kulturolohii ta perspektyvy yoho zastosuvannia v rozviazanni problemy kulturotvorchosti [Methodological Apparatus for Culturology and Prospects of Its Application to Solve the Problem of Culture-Building]. Young Scientist, 9(49), 186–190 [in Ukrainian].

Grossberg, L. (2006). Does Cultural Studies Have Futures? Should It? (Or What’s the Matter with New York?). Cultural Studies, 20(1), 1–32. https://doi.org/10.1080/09502380500492541 [in English].

Hall, S. (1980). Race, Articulation and Societies Structured in Dominance. In Sociological Theories: Race and Colonialism (pp. 305–345), UNESCO, Paris [in English].

Kant, І. (1968). Kritik Der Reinen Vernunft. Reclam [in German].

Kristeller, P. O. (1961). Renaissance Thought: The Classic, Scholastic, and Humanist Strains. Harper Torchbooks [in English].

Kurtz, P. (1983). Sidney Hook: Philosopher of Democracy and Humanism. Prometheus Books [in English].

Kurtz, P. (1998). First Things First: Toward a Minimal Definition of Humanism. Philo, 1(1), 5–14 [in English].

Nemeth, T. (2018). Kantian Ethical Humanism in Late Imperial Russia. Kantian Journal, 37(3), 56–76 [in English].

Parekh, B. (2000). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Throry. Macmillan [in English].

Schiller, F. C. S. (1907). Studies in Humanism. CreateSpace Independent Publishing Platform [in English].

Schoeck, R. J. (1990). The Background of European Humanism. In J. MacQueen (Ed.), Humanism in Renaissance Scotland (рp. 1–9). Edinburgh University Press [in English].

Sheiko, V. M., & Bohutskyi, Yu. P. (2005). Formuvannia osnov kulturolohii v dobu tsyvilizatsiinoi hlobalizatsii [Formation of the Foundations of Culturology in the Age of Civilizational Globalization]. Heneza [in Ukrainian].

Višňovský, Е. (2020). Rorty’s Humanism. European Journal of Pragmatism and Аmerican Philosophy, ХІІ–1. https://doi.org/10.4000/ejpap.1878 [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-28

Як цитувати

Поплавський, М. М. (2022). СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ГУМАНІЗМУ. Питання культурології, (39), 210–219. https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.257637

Номер

Розділ

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ