Мова як національний бренд-утворюючий чинник України

(в умовах військової агресії рф 2022 року)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1311.41.2023.276684

Ключові слова:

мова, бренд-утворюючий чинник, символ, культурна дипломатія, національний брендинг, повномасштабна військова агресія рф

Анотація

Мета статті — дослідити мову як інструмент культурної дипломатії України, як чинник національного брендингу нашої держави з огляду на військову агресію рф та засіб популяризації національного іміджу «незламності» українського суспільства; обґрунтувати феномен поширення та масового вивчення української мови у світі в 2022 році. Результати дослідження показують, що в сучасному світі міжнародний діалог та міжнародна взаємодія спираються на публічну дипломатію — важливу частину стратегічних комунікацій держави. До початку російського вторгнення у 2014 році міжнародний імідж та репутація України у світі формувалися під впливом різних чинників, на які значно впливав факт минулого перебування нашої країни у складі Радянського Союзу, пережитки якого сприяли формуванню викривлених та хибних уявлень про державу в певних регіонах світу. Проте саме ці обставини наштовхнули офіційну владу на пошуки ефективного інструментарію у сфері «м’якої сили», нового засобу промоції України за кордоном — впізнаваності країни та її культурного розмаїття. А початок «денацифікації» України наприкінці лютого 2022 року, як спроба рф зупинити незворотні культурні зміни, зворотно від своєї мети став рушійним поштовхом піднесення української мови та каталізатором культурних змін, які не лише зміцнили українську національну ідентичність та посилили стійкість українського населення, але й популяризували українську мову в міжнародній спільноті. Наукова новизна полягає в дослідженні «української мови» як потужного бренд-утворюючого чинника національного брендингу України в умовах військової агресії рф, що сприяє реалізації стратегій публічної дипломатії та формуванню позитивно привабливого іміджу країни на міжнародній арені. Висновки. Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що мова є інструментом культурного брендингу і, відповідно до стратегій публічної дипломатії, стає потужним елементом у пізнанні культурної спадщини країн та окремих регіонів, що впливає на формування брендингу нації та країни загалом. Ставши світовим брендом 2022 року — символом «стійкості й нескореності», українська мова набула надзвичайної популярності за показниками вивчення у світі серед представників міжнародної спільноти.

Біографія автора

Оксана Білецька, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидатка культурології, доцентка

Посилання

Anholt, S. (2002). Nation Branding: A continuing theme. Journal of Brand Management, 10, 59–60. https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540101 [in English].

Anholt, S. (2007). Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230627727 [in English].

Anholt, S. (2013). Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations. Exchange: The Journal of Public Diplomacy, 2(1), 6–12 [in English].

Biletska, O. (2020). Language as a national identity building tool. In Culture, art, education in the space of the 21st century: interdisciplinary discourse (pp. 177–194). Liha-Pres. https://doi.org/10.36059/978-966-397-225-1-10 [in English].

Biletska, O. (2021). Culture as a Nation Branding Tool within the International Interaction System. Culture and Arts in the Modern World, 22, 22–33. https://doi.org/10.31866/2410-1915.22.2021.235887 [in English].

Blanco, C. (2022, 6 December). 2022 Duolingo Language Repor. Duolingo. https://blog.duolingo.com/2022-duolingo-language-report/#language-learners-rally-behind-ukraine [in English].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2016, February 1). Pro skhvalennia Dovhostrokovoi stratehii rozvytku ukrainskoi kultury — stratehii reform [On the approval of the Long-term strategy for the development of Ukrainian culture — the strategy of reforms] (Order No. 119-r). https://www.kmu.gov.ua/npas/248862610 [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2019, July 17). Stratehiia populiaryzatsii ukrainskoi movy do 2030 roku "Sylna mova — uspishna derzhava" [Strategy for popularising the Ukrainian language until 2030 "A strong language is a successful state"] (Decree No. 596-r). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/596-2019-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Fan, Y. (2010). Branding the Nation: Towards a Better Understanding. Place Branding and Public Diplomacy, 6, 97–103. https://doi.org/10.1057/pb.2010.16 [in English].

Government portal. (2021, May 20). Uriad skhvalyv Kontseptsiiu Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku i funktsionuvannia ukrainskoi movy [The Government approved the Concept of the State Target Program for the Development and Functioning of the Ukrainian Language]. Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine. https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-koncepciyu-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-rozvitku-i-funkcionuvannya-ukrayinskoyi-movi [in Ukrainian].

Kasiianchuk, M. (2022). Chastynka Ukrainy za kordonom: ukrainomovni audiohidy vzhe ziavylysia u 32 krainakh [A piece of Ukraine abroad: Ukrainian-language audio guides have already appeared in 32 countries]. Zakordon24. https://zakordon.24tv.ua/ukrayinomovni-audiogidi-zyavilisya-32-krayinah-svitu_n2202124 [in Ukrainian].

Kostyria, I. O., & Biletska, O. O. (2021). Hastronomichnyi turyzm yak instrument kulturnoho brendynhu Ukrainy [Gastronomic tourism as a tool of cultural branding of Ukraine]. Issues in Cultural Studies, 38, 301–313. https://doi.org/10.31866/2410-1311.38.2021.247174 [in Ukrainian].

Kostyrya, I. (2019). Language and culturein the European integration strategy of Ukraine. International Relations: Theory and Practical Aspects, 4, 176–186. https://doi.org/10.31866/2616-745x.4.2019.177648 [in English].

Kuleba, D., Dzhaparova, E., Lypiatska, M., Chervak, O., Turbil, Ya., Dadinova, M., Polova, A., Borovets, I., Dzhurynska, S., & Drobot, Ye. (2021). (Comps.). Stratehiia publichnoi dyplomatii MZS Ukrainy na 2021–2025 roky [Public diplomacy strategy of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine for 2021–2025]. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/Stratehii/public-diplomacy-strategy.pdf [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2022). Inozemnym studentam [Foreign students]. https://mon.gov.ua/ua/tag/inozemnim-studentam [in Ukrainian].

Nahorniak, T. L. (2008). Kraina yak brend. Natsionalnyi brend "Ukraina" [Country as a brand. National brand "Ukraine"]. Strategic Priorities, 4(9), 220–228 [in Ukrainian].

Nyshchuk, Ye. (2019, February 28). Mova — chynnyk natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Language is a factor of national security of Ukraine]. Radio svoboda. https://www.radiosvoboda.org/a/29795878.html [in Ukrainian].

Olins, W. (1999). Trading Identities: Why Countries and Companies are Taking on Each Other’s Roles. The Foreign Policy Centre [in English].

President of Ukraine (2022, December 17). Try novi ukrainomovni audiohidy vprovadzheni u vidomykh muzeiakh svitu [Three new Ukrainian-language audio guides launched in famous world museums]. https://www.president.gov.ua/news/tri-novi-ukrayinomovni-audiogidi-vprovadzheni-u-vidomih-muze-79921 [in Ukrainian].

Semchenko, O. A. (2015). Imidzh derzhavy y natsionalnyi brendynh: vzaiemoobumovlenist poniat [State image and national branding: interdependence of concepts]. Politicus, 2, 74–78 [in Ukrainian].

Szondi, G. (2008). Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences. Clingendael Institute [in English].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2014, July 1). Pro vyshchu osvitu [On higher education] (Law No. 1556-VII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2019, April 25). Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi [On ensuring the functioning of the Ukrainian language as the state language] (Law No. 2704-VIII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text [in Ukrainian].

Zabolotska, L. (2012). Ukrainska mova v konteksti suchasnoi movnoi sytuatsii Ukraini (do pytannia pro yii rol v umovakh hlobalizatsii) [The Ukrainian language in the context of the modern language situation in Ukraine (to the question of its role in the conditions of globalisation)]. Ukrainoznavchyi almanakh, 9, 347–350 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-31

Як цитувати

Білецька, О. (2023). Мова як національний бренд-утворюючий чинник України: (в умовах військової агресії рф 2022 року). Питання культурології, (41), 32–42. https://doi.org/10.31866/2410-1311.41.2023.276684

Номер

Розділ

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ