Інноваційні вектори збереження, охорони та популяризації нематеріальної культурної спадщини українського народу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1311.41.2023.276693

Ключові слова:

нематеріальна культурна спадщина, туризм, гостинність, конференція-фестиваль, кластер, Науково-освітній кластер «Нематеріальна культурна спадщина як туристичний ресурс», формальна та неформальна освіта

Анотація

Мета статті — здійснити наукове обґрунтування унікального досвіду факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв щодо розробки та упровадження інноваційних векторів збереження, охорони та популяризації нематеріальної культурної спадщини українського народу в межах заходів з організації та проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації». Результати дослідження ґрунтуються на системному аналізі шестирічної науково-просвітницької діяльності учасників Конференції-фестивалю та обґрунтуванні унікальності презентованого інноваційного досвіду в загальнодержавній справі збереження, охорони та популяризації НКС українського народу засобами формальної та неформальної освіти. Наукова новизна дослідження полягає в представленні результатів діяльності науково-освітнього кластера, що функціонує на мультикультурній комунікаційній платформі з поширення знань через формальну та неформальну освіти щодо збереження, охорони та популяризації НКС засобами туризму та гостинності на Конференції-фестивалі; підвищенні соціокультурної обізнаності студентства про НКС, залучення їх до всеукраїнських та міжнародних практик обміну досвідом між стейкхолдерами та носіями живої традиції на засадах сталого розвитку. Висновки. За результатами набутого досвіду, Конференція-фестиваль: увійшла до заходів Асоціації європейських фестивалів EFFE AWARD «Європа підтримує фестивалі — фестивалі підтримують Європу»; отримала право на використання лейблу «EFFE» як інноваційний науково-освітній, просвітницький, виховний, міждисциплінарний, історико-культурологічний, креативний захід з міжнародною комунікаційною платформою та в цілому реалізує комплексний науковий огляд сучасного стану НКС як національного туристичного продукту, що здійснює промоцію унікальних традицій (звичаїв, обрядів, святкувань) та культурних практик як шедеврів світової та національної спадщини Української держави.

Біографії авторів

Алла Гаврилюк, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор наук з державного управління, доцент

Христина Плецан, Київський університет культури

Кандидат наук з державного управління, доцент

Володимир Антоненко, Київський університет культури

Доктор географічних наук, професор

Посилання

European Festivals Association (n.d.). EFFE Label. Retrieved February 20, 2023, from https://www.festivalfinder.eu/effe-label [in English].

Faculty of hotel and restaurant and tourism business. (b.d.) Naukovo-praktychni konferentsii. Innovatsiina osvitnia platforma [Scientific and practical conferences: Innovative educational platform]. Retrieved February 20, 2023, from https://fgritb.knukim.edu.ua/home/konferencii.html [in Ukrainian].

Havryliuk, A. M. (2022). Arkhetypno-naratyvnyi pidkhid do sotsiohumanitarnoho rozvytku Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Archetypal-narrative approach to socio-humanitarian development of Ukraine under martial law]. Issues in Cultural Studies, 40, 149–165 [in Ukrainian].

Havryliuk, A., Rybka, L., & Skachenko, O. (2020). Activities of the Innovative Project "Treasures of the Nation" by the Scientific Library of the Kyiv National University of Culture and Arts. Culture and Arts in the Modern World, 21, 54–68. https://doi.org/10.31866/2410-1915.21.2020.208236 [in English].

Nematerialna kulturna spadshchyna Ukrainy: Intehrovanyi elektronnyi informatsiino-bibliohrafichnyi resurs [Intangible cultural heritage of Ukraine: Integrated electronic information and bibliographic resource]. (n.d.). Scientific library of the Kyiv National University of Culture and Arts. http://lib.knukim.edu.ua/proekti-biblioteki/proekt-skarbi-nacii/ [in Ukrainian].

Pletsan, Kh. V., (2022a). Festyvali yak draivery rozvytku kreatyvnykh industrii: istoryko-kulturolohichnyi pidkhid [Festivals as drivers of the development of creative industries: a historical and cultural approach]. Issues in Cultural Studies, 39, 194–209. https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256927 [in Ukrainian].

Pletsan, Kh. V., (2022b). Historical and Cultural Heritage and Preservation of Traditions during Ethno-festivals in the Space of Creative Industries [Historical and Cultural Heritage and Preservation of Traditions during Ethno-festivals in the Space of Creative Industries]. NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture, 5, 70–80. http://nrpcult.ukma.edu.ua/issue/view/15822 [in Ukrainian].

Poplavskyi, M. (2017, October 25–26). Kyivskyi natsionalnyi universytet kultury i mystetstv yak osvitnii prostir populiaryzatsii nematerialnoi kulturnoi spadshchyny [Kyiv National University of Culture and Arts as an educational space for the promotion of intangible cultural heritage]. In Nematerialna kulturna spadshchyna yak suchasnyi turystychnyi resurs: dosvid, praktyky, innovatsii [Intangible cultural heritage as a modern tourist resource: experience, practices, innovations], [Proceedings of the Conference] (pp. 30–34), Kyiv, Ukraine. Kyiv National University of Culture and Arts [in Ukrainian].

President of Ukraine. (2022, February 24). Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini [On the introduction of martial law in Ukraine] (Decree No 64). https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 [in Ukrainian].

Skachenko, H. (Comp.). (2014). The Nation Treasures. Information and bibliographic resource "Ukrainian intangible cultural heritage". Kyiv National University of Culture and Arts Scientific Library. http://skarbi-natsiyi.tilda.ws [in English].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2003, October 17). Konventsiia pro okhoronu nematerialnoi kulturnoi spadshchyny [Convention on the Protection of Intangible Cultural Heritage]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d69#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-31

Як цитувати

Гаврилюк, А., Плецан, Х., & Антоненко, В. (2023). Інноваційні вектори збереження, охорони та популяризації нематеріальної культурної спадщини українського народу. Питання культурології, (41), 63–77. https://doi.org/10.31866/2410-1311.41.2023.276693

Номер

Розділ

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ