DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.33.2017.141589

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ВІРМЕНСЬКОЇ ДІАСПОРИ З ЕТНІЧНОЮ БАТЬКІВЩИНОЮ ТА РОЛЬ ЦЕРКВИ В КУЛЬТУРНІЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАД

Kateryna Dannyk

Анотація


Мета роботи. Метою роботи є аналіз культурних взаємовідносин між вірменською діаспорою та Вірменією, в яких важливу роль відіграє Вірменська Апостольська церква. Методи дослідження полягають у застосуванні методу аналізу сучасного стану двосторонніх зв’язків діаспори зі своєю батьківщиною та виявленні їх ключових визначальних рис. Завдяки численним інтерв’ю та опитуванням, проведеним з представниками Вірменської апостольської церкви в Україні та Вірменії, зібрано первинні матеріали про їх діяльність на українських теренах за період незалежності. Наукова новизна. Вперше розглянуто проекти вірменської діаспори з Вірменією та Міністерством Діаспори Вірменії, що налаштовані на виховання свідомої та патріотичної молоді. Введено до наукового обігу короткий нарис про історію єпархії Вірменської апостольської церкви на теренах незалежної України. Висновки. Встановлено, що вірменська діаспора в Україні має потужний консолідуючий орган – Спілку вірмен України, яка активно взаємодіє з Міністерством Діаспори Вірменії, встановлюючи не лише дипломатичні зв’язки, а й збагачуючи культурні скарбниці обох країн. Виявлено, що ще одним важливим органом у процесі взаємодії вірменської діаспори з етнічною батьківщиною є Вірменська Апостольська церква, яка з давніх часів відігравала неабияку роль у розвитку культури Вірменії. З огляду на це, здійснено дослідження ролі вірменської церкви в етнокультурній життєдіяльності вірменських громад сучасної України.

Ключові слова


діаспора; вірмени; взаємозв’язки діаспори з батьківщиною; громада; вірменська апостольська церква; паломництво; Міністерство Діаспори Вірменії

Повний текст:

PDF

Посилання


Abraamyan, L. (2005). ‘Armenia and the Armenian Diaspora: Parting and Meeting’. Dvadtsat’ pervyy vek [The 21st Century], no. 2, pp. 137–155.

Aspekty.Net (2018). ‘Union of Armenians of Ukraine strengthens ties with the Ministry of Culture of Armenia’. [online] Available at: /. [Accessed 3 May 2017].

Berezhna, N. (2015). ‘National Minorities (Armenians) in the Newest History of Ukraine: Socio-Cultural Approach’. Visnyk Cherkaskoho universytetu [Bulletin of Cherkasy University], no. 342, pp. 97–100.

Berezhna, N. (2016). ‘Organizational and structural registration of Armenian communities of Kyiv region and Kirovohrad region (1990 – first half of 2010)’, Hrani [Facets], no.132, pp. 112 – 118.

Dashkevych, Y. (2012). Armenians in Ukraine: Through Roads of Millennia. Lviv: Logos.

Dyatlov, V., Melkonyan, E. (2009). Armenian diaspora: essays on sociocultural typology. Yerevan: The Caucasus Institute.

Dzhangozyan, S. (2016). The process of development of relations between Armenia and the Diaspora in the conditions of the establishment of independent statehood. D. Ed. D. Kanayan Institute of National Strategic Studies.

Haiuk, I. (2003). Armenian Apostolic Church as a Specific Phenomenon of the Christian World. D.Ed. National Academy of Sciences of Ukraine, H. Skovoroda Institute of Philosophy.

Haiuk, I. (2016). ‘Specificity of studying culture of the Armenian diaspora in Ukraine’. Mystetstvoznavchi zapysky [Art critical notes], no. 29, рр. 154–161.

Interview with Archbishop Nathan Hovhannisyan, (2017). (Yerevan, November 8, transcribed audio).

Interview with the priest Ter-Karapet Garibian, (2017) (Kyiv, March 8, Transcribed Audio Record).

Krtyan, L. (2011). ‘The role of the Armenian diaspora in the political process of the French Republic. D.Ed. N. Lobachevsky Nizhny Novgorod State Institute.

Echmiadzin and Bilhorod-Dnistrovskyi signed a memorandum of cooperation [online] // Union of Armenians of Ukraine. – 2018. – Available at: http://www.sau.org.ua/echmiadzin-i-bilgorod-dnistrovskij-pidpisali-memorandum-pro-spivpratsyu/. – [Accessed 1 May 2017].

The Union of Armenians of Ukraine was declared the most effective structure of the year in the diaspora according to the survey in Armenia [online] // The Union of Armenian Youth of Ukraine. – 2017. – Available at: http://samu.net.ua/soyuz-armyan-ukrainy-priznan-samoj-effektivnoj-strukturoj-goda-v-diaspore-po-rezultatam-oprosa-v-armenii/.– [Accessed 1 May 2017].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абраамян Л. Армения и армянская диаспора: расхождение и встреча / Л. Абраамян/ Л. Абраамян// 21-й ВЕК. – Ереван, 2005. – № 2. – С. 137–155.

Бережна Н. Національні меншини (вірмени) в новітній історії України: соціокультурний підхід / Н. Бережна. // Вісник Черкаського університету. – 2015. – №342. – С. 97–100.

Бережна Н. Організаційно-структурне оформлення вірменських громад Київщини та Кіровоградщини (1990 – перша половина 2010-х рр.) / Н. Бережна. // Грані. – 2016. – №132. – С. 112–118.

Гаюк І. Вірменська апостольська церква як специфічний феномен християнського світу [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Гаюк Ірина Яківна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ, 2003. – 221 с.

Гаюк І. Специфіка дослідження культури вірменської діаспори в Україні / І. Гаюк // Мистецтвознавчі зап. / І. Гаюк. – Київ : Міленіум, 2016. – С. 154–161.

Дашкевич Я. Вірмени в Україні: дорогами тисячоліть / Я. Дашкевич. – Львів: Логос, 2012. – 1317 с.

Джангозян С. Процесс развития отношений между Арменией и Диаспорой в условиях утверждения независимой государственности :дис. канд. політ. наук : 23.00.02 / Джангозян С. – Ереван, Ин-т нац. стратегических исслед. им. Д. Канаяна МО РА, 2016. – 177 с.

Дятлов В. Армянская диаспора: очерки социокультурной типологии / В. Дятлов, Э. Мелконян. – Ереван : Институт Кавказа, 2009. – 207 с.

Ечміадзін і Білгород-Дністровський підписали меморандум про співпрацю [Електронний ресурс] // Союз армян Украины. – 2017. – Режим доступу : http://www.sau.org.ua/echmiadzin-i-bilgorod-dnistrovskij-pidpisali-memorandum-pro-spivpratsyu/. – Назва з екрану.

Інтерв’ю з архієпископом Натаном Оганесяном, (м. Єреван, 8 листопада 2018. Транскрибований аудіо запис).

Інтерв’ю із священником Тер-Карапетом Гарібяном, (м. Київ, 8 березня 2018 р. Транскрибований аудіо запис).

Кртян Л. Роль армянской диаспоры в политическом процессе Французской Республики : автореф. дисс. канд. полит. наук : 23.00.02 «политические институты, процессы и технологии» / Кртян, Лусик Артаваздовна ; Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского – Нижний Новгород, 2011. – 25 с.

Союз армян Украины признан самой эффективной структурой года в диаспоре по результатам опроса в Армении [Электронный ресурс] // Союз армянской молодежи Украины. – 2017. – Режим доступа: http://samu.net.ua/soyuz-armyan-ukrainy-priznan-samoj-effektivnoj-strukturoj-goda-v-diaspore-po-rezultatam-oprosa-v-armenii/.–Загл. с экрана.

Союз армян Украины укрепляет связи с Министерством культуры Армении [Електронний ресурс] // Аспекты – все важное в Украине и в мире. – 2017. – Режим доступу: http://aspekty.net/2017/soyuz-armyan-ukrainyi-ukreplyaet-svyazi-s-ministerstvom-kulturyi-armenii/.– Назва з екрану. – Загл. с экрана.

Copyright (c) 2018 Катерина Олександрівна Данник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.