№ 33 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

СУЧАСНІ КУЛЬТУРОТВОРЧІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ АКТИВНОСТІ МИСТЕЦТВА PDF
Mykola Brovko 9-21

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ

НАРОДНО-ПОБУТОВІ ТРАДИЦІЇ СІВЕРЯН В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ PDF
Victoria Balabushka 22-34
ПЕРЕДРІЗДВЯНІ ТА РІЗДВЯНІ СВЯТА НА БУКОВИНСЬКІЙ ГУЦУЛЬЩИНІ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ PDF
Mykola Kozek 35-43
МОТИВИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ, ВІРУВАНЬ ТА ПОВІР’ЇВ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА PDF
Mykola Tkach 44-52
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ АРХІВНИХ І БІБЛІОТЕЧНИХ УСТАНОВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ЯК ПРОВІДНИХ НАУКОВИХ ОСЕРЕДКІВ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА І СВІТСЬКИХ ОСІБ (1921–1946) PDF
Oksana Faryna 53-67
ІНШОКУЛЬТУРНІ ІНВАЗІЇ В ОРНАМЕНТАЦІЇ ПОСУДУ МЕШКАНЦІВ ЛІСОСТЕПУ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ДОБИ ЗАЛІЗА PDF
Anatolii Shcherban 68-77
КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Alla Yarosh 78-84

СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Oksana Biletska 86-95
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ВІРМЕНСЬКОЇ ДІАСПОРИ З ЕТНІЧНОЮ БАТЬКІВЩИНОЮ ТА РОЛЬ ЦЕРКВИ В КУЛЬТУРНІЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАД PDF
Kateryna Dannyk 96-108
ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКО-КУЛЬТУРНИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ США, КАНАДИ ТА УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Olha Fabryka-Protska 109-117

МУЗЕЄЗНАВСТВО. ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ ПРОСТО НЕБА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (КІНЕЦЬ XIX – 80-ті рр. XX ст.) PDF
Yuliia Borysenko 119-130
ВИКОРИСТАННЯ НЕРУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ МІСТА ЧИГИРИНА ЯК ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНОГО РЕСУРСУ PDF
Oleksandr Zarakhovskyi 131-139
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ МУЗЕЇВ PDF
Yuliia Kliuchko 140-148
ТЕХНОЛОГІЯ МУЗЕЙНИЦЬКОГО МИСТЕЦТВА АНДРЕ МАЛЬРО PDF
Serhii Rudenko 149-162

КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ

Лінгвокультурологічні аспекти перекладу фразеологічних одиниць у контексті міжнародної бізнес-комунікації PDF
Maryna Antonivska 163-172
УКРАЇНСЬКА КЛАСИЧНА ДРАМАТУРГІЯ НА СЦЕНАХ СУЧАСНИХ ТЕАТРІВ: РЕПЕРТУАРНА ПОЛІТИКА PDF
Yurii Zlobin 173-185
EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ У ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ PDF
Mykhailo Poplavskyi 186-197
ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ ст. PDF
Yevheniia Sydorovska 198-205
СОЦІОКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ PDF
Yuliia Trach 206-213