DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.33.2017.141590

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКО-КУЛЬТУРНИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ США, КАНАДИ ТА УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Olha Fabryka-Protska

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане із висвітленням питання історії еміграції лемків та русинів до Канади та США, розкриттям напрямків діяльності лемківських та русинських культурних організацій. Методи дослідження полягають у поєднанні методів пізнання, зумовлених вимогами об’єктивного аналізу історичних джерел, що відображають основні тенденції розвитку та функціонування суспільно-культурних лемківських, русинських та карпато-русинських організацій США, Канади та України тощо. Наукова новизна роботи полягає в комплексному висвітленні історії еміграції, розкритті динаміки розвитку культурно-суспільних організацій та процесу формування і визначення національно-етнічної ідентичності лемків, русинів та карпато-русинів загалом. Висновки. Доведено, що протягом тривалого часу лемки (русини) пройшли важкі історичні випробування, але пропри все, згуртовуючись в суспільно-культурні організації, робили та продовжують робити чимало корисних справ та заходів, що спрямовані на популяризацію своїх традицій, частковому збереженні рідної говірки та визначенні власної самоідентифікації в наш час.

Ключові слова


історія; еміграція; лемки; русини; організації; діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Magochii, P.-R., (2016). Jews and Ukrainians: A Millennium of Co-Existence. Uzhhorod: Vydavnytstvo V. Padiaka.

Mushynka, M. (2013). Lemkos in diaspora. Naukovyi zbirnyk Muzeiu Ukrainskoi kultury u Svydnyku. Istoriia ta kultura Lemkivshchyny [Scientific collection of the Museum of Ukrainian Culture in Swidnik. History and culture of Lemkivshchyna], no. 27, pp. 424–431.

Magochii, P.-R. ed. (2010). Encyclopedia of history and culture of Carpatian Rusyns. Uzhhorod: Vydavnytstvo V. Padiaka.

Krasovskyi, I. and Chelak, I. (2013). Encyclopedia of Lemkivshchyna. Lviv: Astroliabiia.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Маґочій П.-Р. Євреї та українці: тисячоліття співіснування / П.-Р. Маґочій, Й. Петровський-Штерн ; пер. з англ. мови О. Форостина – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2016. – 313 с.

Мушинка М. Лемки в діаспорі / М. Мушинка // Науковий збірник Музею Української культури у Свиднику. Історія та культура Лемківщини. – Свидник, 2013. – Вип. 27. – С. 424–431.

Енциклопедія історії і культури карпатських русинів / за. ред. П.-Р. Маґочій; пер. з англ. мови Н. Кушко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 856 с.Ш00

Красовський І., Челак І. Енциклопедичний словник Лемківщини / І. Красовський, І. Челак. – Львів: Астролябія, 2013. – 751с.

Copyright (c) 2018 Ольга Романівна Фабрика-Процька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.