DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.33.2017.141593

ВИКОРИСТАННЯ НЕРУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ МІСТА ЧИГИРИНА ЯК ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНОГО РЕСУРСУ

Oleksandr Zarakhovskyi

Анотація


Метою роботи є виявлення сучасного стану залучення нерухомих об’єктів культурної спадщини Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» до туристичної діяльності. Методологія дослідження полягає в статистичному аналізі кількості туристів та екскурсантів, що відвідали заповідник, аналізі результатів будівельно-реставраційних робіт на його нерухомих об’єктах культурної спадщини та узагальненні результатів дослідження за допомогою графічного методу – побудови графіку, що наочно показує причинно-наслідковий зв’язок між відновленням історико-культурних пам’яток та збільшенням кількості відвідувачів заповідника. Наукова новизна полягає в розширенні теоретико-методологічних знань про використання нерухомих об’єктів культурної спадщини як туристично-екскурсійного ресурсу. Висновки. Доведено, що будівельно-відновлювальні роботи в Національному історико-культурному заповіднику «Чигирин» суттєво підвищили туристичну атрактивність нерухомих об’єктів культурної спадщини та збільшили туристично-екскурсійний потік до заповідника.

Ключові слова


культурна спадщина; атрактивність; туризм; туристичний ресурс; Черкаська область; заповідник «Чигирин»

Повний текст:

PDF

Посилання


Brel, O. (2011). ‘Restoration of St. Peter and Paul’s Church in Chyhyryn’. Pamiatky Ukrainy [Monuments of Ukraine], vol. 5–6, pp. 34–37.

Kapusta, V. (2011). ‘Doroshenko’s Bastion of Chyhyryn fortress’. Pamiatky Ukrainy [Monuments of Ukraine], vol. 5/6, pp. 60–69.

Kilesso, S. (2000). Architectural and artistic treasures of Bohdan’s land. Kyiv: Tekhnika.

Matsola, V. (1997). Recreational and tourist complex of Ukraine. Lviv: Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Regional programs, [online] Available at: [Accessed 12 April 2017].

Polynova, N. (1978). ‘Estimation of necessary and sufficient time for sightseeing of excursion objects’. Sotsial’no-geograficheskie problemy povysheniya effektivnosti turistsko-ekskursionnogo obsluzhivaniya [Socio-geographical problems of increasing the efficiency of tourist and excursion services], pp. 100–104.

«On Approval of the State Program «Golden Horseshoe of Cherkassy Region» for 2006–2009» : Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 15, 2006 № 671, [online] Available at: [Accessed 12 April 2017].

The village of Subotiv, [online] Available at: [Accessed 12 April 2017].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Брель О. В. Відродження чигиринської Петропавлівської церкви / О. В Брель // Пам’ятки України. – № 5/6. – 2011. – С. 34–37.

Капуста В. І. Бастіон Дорошенка Чигиринської фортеці / В. І. Капуста // Пам’ятки України. – № 5/6. – 2011. – С. 60–69.

Кілессо С. К. Архітектурні та мистецькі скарби Богданового краю / С. К. Кілессо. – Київ: Техніка, 2000. – 141 с.

Мацола В. И. Рекреационно-туристический комплекс Украины / В. И. Мацола. – Львов: Ин-т регион. исслед. НАНУ, 1997. – 259 с.

Обласні програми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oblradack.gov.ua/oblasn-programi.html. – Назва з екрану. – Дата звернення 12.04.2017.

Полинова Н. Ф. Оценка необходимого и достаточного времени на осмотр экскурсионных объектов / Н. Ф. Полинова // Социально-географические проблемы повышения эффективности туристско-экскурсионного обслуживания. – Минск, 1978. – С. 100–104.

«Про затвердження Державної програми «Золота підкова Черкащини» на 2006–2009 роки» : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2006 р. № 671 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/671-2006-%D0%BF. – Назва з екрану. – Дата звернення 12.04.2017.

Село Суботів [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://chigirinzapovidnyk.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=77. – Назва з екрану. – Дата звернення 12.04.2017.

Copyright (c) 2018 Олександр Євгенович Зараховський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.