DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.33.2017.141595

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ МУЗЕЇВ

Yuliia Kliuchko

Анотація


Мета дослідження – розглянути музей як важливий ресурс для інвестицій в майбутнє суспільства та проаналізувати проектну діяльність як форму соціальної активності сучасних музеїв як засіб конструювання музеєм культурного, комунікативного й освітнього простору в контексті трансформації та модифікації музейної діяльності. Методи дослідження базуються на загальнонауковому принципі об’єктивності, культурологічному, структурно-функціональному й аналітичному методах під час аналізу теоретичних праць музеєзнавчого напряму, культурно-освітньої роботи музеїв, предметне поле якої стосується проектної діяльності. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в науковій літературі зібрані й проаналізовані факти щодо впливу нових форм соціальної активності музею на реалізацію базових функцій (зберігання, науково-дослідна діяльність, популяризація). Висновки. Визначено, що теоретичним підґрунтям для розвитку соціальної активності сучасних музеїв були основні положення «Нової музеології». Доведено, що сьогодні музеї виступають у ролі посередників при вирішенні складних соціальних проблем і конфліктів; проекти як ефективна форма реалізації соціальної активності музеїв сприяють адаптації музеїв і музейної галузі в цілому до сучасних умов соціально-економічного й культурного життя; підтримці та просуванню кращих зразків креативних музейних практик в Україні; виявленню, осмисленню та широкій репрезентації історико-культурної спадщини; розширенню партнерських зв’язків між музеями та впровадженню нових інструментів і технологій.

Ключові слова


музей; музейна комунікація; проектна діяльність; соціальна активність музеїв; музей участі; музейні практики; нова музеологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Davallon, J. (1995). Le musée est-il vraiment un média ? Culture & Musées. No. 25. pp. 99–123.

Festival “Arsenal idei” [Arsenal of ideas], [online] Available at: [Accessed 10 April 2017].

Project: heroes (2015). Muzeinyi prostir [Museum space], no.1/2, pp. 32–40.

Rozumna, O. (2016). Cultural diplomacy of Ukraine: condition, problems, prospects: analytical report. Kyiv, 53 p. Available at: / [Accessed 10 April 2017].

Simon, N. (2017). Participatory museum, [online] Available at: ttp://www.participatorymuseum.org/ [Accessed 22 April 2017].

Smahlii K. (2015). Museum reform: European experience for Ukraine. Ahora [Agora], issue, 14, p. 38.

The role of museums in intercultural dialogue, (2016). Muzei [Museum], no. 7. pp. 70–73.

Vaidakher, F. (2005). Zahalna muzeolohiia [General museology]. Lviv: Litopys.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вайдахер Ф. Загальна музеологія : посіб. : пер. з нім. / Ф. Вайдахер / Львів : Літопис, 2005. – 632 с.

Проект: Герої // Музейний простір. – Київ, 2015. – №1/2. – С. 32–40.

Розумна О. П. Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи : аналітична доповідь [Електронний ресурс] / О. П. Розумна. – Київ, 2016. – 53 с. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/content/articles/files/kultu_dypl-26841.pdf/. – Назва з екрану – Дата звернення 10. 04. 2017.

Роль музеев в межкультурном диалоге // Музей. – 2016. – № 7. – С. 70–73.

Смаглій К. Музейна реформа: європейський досвід для України / К. Смаглій // Агора. – Київ, 2015. – Вип.14. – С.38.

Фестиваль Арсенал ідей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://artarsenal.in.ua/uk/festival-arsenal-.idej/. – Назва з екрану. – Дата звернення 10. 04. 2017.

Davallon J. Le musée est-il vraiment un média ? / J. Davallon // Culture & Musées. – 1995. – No. 25. – pp. 99–123.

Simon N. Participatory museum. – Mode of access: ttp://www.participatorymuseum.org. – Title from the screen. – Last access 22 April 2017.

Copyright (c) 2018 Юлія Миколаївна Ключко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.